Een re­cord­jaar voor Hol­ly­wood

Metro (Dutch Edition) - - Media -

los an­ge­les Hol­ly­wood had in 2005 een slap jaar ach­ter de rug, maar de Ame­ri­kaan­se film­in­du­strie staat er weer he­le­maal. De in­kom­sten haal­den in 2006 het hoog­ste ni­veau ooit, zo blijkt uit cij­fers van de Ame­ri­kaan­se film­ver­e­ni­ging MPAA. Hol­ly­wood rijf­de maar liefst 25,8 dol­lar mil­jard bin­nen, dat is 11,1% meer dan de 23,3 mil­jard in 2005. De stij­ging van de in­kom­sten heeft voor­al te ma­ken met de duur­de­re tic­kets, want wat het aan­tal be­zoe­kers be­treft (145 mil­jard) is de groei veel klei­ner. De film ‘Pi­ra­tes of the Car­ri­bean - Dead Man’s Chest’ ( foto) was de groot­ste pu­blieks­trek­ker. De ge­mid­del­de Ame­ri­kaan zag vo­rig jaar 7,6 films in de bios­coop.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.