Bo­no wordt hoofd­re­dac­teur van Va­ni­ty Fair

Metro (Dutch Edition) - - Media -

new york Zan­ger en we­reld­ver­be­te­raar Bo­no wordt een maand lang de hoofd­re­dac­teur van het Ame­ri­kaan­se tijd­schrift Va­ni­ty Fair. Het ju­li-num­mer van het gla­mour­blad zal im­mers­ge­wijd­zijn­aanAfri­ka.«Als gast­hoofd­re­dac­teur zou ik graag heb­ben dat Afri­ka als een avon­tuur werkt, en niet als een last. Ik zou aan de sta­tis­tie­ken graag ge­zich­ten en per­soon­lijk­he­den ge­ven», zegt de U2-front­man po­ë­tisch. «We moe­ter er voor zor­gen dat naast de hor­ror­ver­ha­len over Afri­ka ook de suc­ces­ver­ha­len wor­den ver­teld. En dit ma­ga­zi­ne is daar goed in.» Bo­no is al een er­va­ren hoofd­re­dac­teur: in mei 2006 ver­zorg­de hij ook al een edi­tie van de Brit­se krant The In­de­pen­dent.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.