Joss Sto­ne heeft ge­noeg van man­nen

Metro (Dutch Edition) - - Media -

lon­den De Brit­se zan­ge­res Joss Sto­ne is nog geen twin­tig, maar heeft het nu al he­le­maal ge­had met man­nen. De suc­ces­vol­le ar­ties­te zag vo­rig jaar haar re­la­tie op de klip­pen lo­pen en wil sinds­dien niets meer we­ten van het an­de­re ge­slacht. «Ik ben nog steeds zó pis­sig op man­nen!», heeft ze zich on­langs la­ten ont­val­len. «Man­nen hou­den niet op de goe­de ma­nier van mij.Daar­om­vin­dik­het­moei­lijk om de prins op het wit­te paard te vin­den», klaagt de Gram­my Award-win­na­res. Ze heeft ge­luk­kig nog heel wat jaar­tjes voor de boeg om haar zoek­tocht ver­der te zet­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.