Mo­zart is weer he­le­maal de ou­de

Metro (Dutch Edition) - - Topics -

ant­wER­pEn Mo­zart - zon­der twij­fel de be­roemd­ste le­gu­aan ter we­reld - heeft dui­de­lijk geen trau­ma’s over­ge­hou­den aan zijn pe­ni­sam­pu­ta­tie eind ja­nu­a­ri. Het beest­je leed toen aan een per­ma­nen­te erec­tie, waar­door die­ren­art­sen zich ge­nood­zaakt za­gen om zijn ge­slachts­or­gaan af te zet­ten. Ge­luk­kig heeft Mo­zart nog een twee­de or­gaan dat wel per­fect func­ti­o­neert. De le­gu­aan is er­in ge­slaagd om zijn vier (!) vrouw­tjes zwan­ger te ma­ken, laat Aqua­to­pia we­ten. Truus, Pep­pi­na, Bi­an­ca en Jo­h­n­ny zijn vol­op ei­e­ren be­gin­nen leg­gen. De eer­ste ju­ni­ors wor­den ver­wacht bin­nen een maand of twee.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.