In goe­de en slech­te tij­den...

Metro (Dutch Edition) - - Topics -

Salt la­KE cI­ty Een pas ge­trouwd stel heeft een niet echt ro­man­ti­sche hu­we­lijks­reis ach­ter de rug. Het Ame­ri­kaan­se kop­pel huw­de het voor­bije week­end in Las Ve­g­as, maar on­der­tus­sen zit de kers­ver­se echt­ge­noot al in de ge­van­ge­nis. Hij zou zijn bruid im­mers op­zet­te­lijk heb­ben aan­ge­re­den met zijn au­to. De po­li­tie kreeg een te­le­foon­tje van ie­mand die meld­de in de buurt van Salt La­ke Ci­ty een au­to te heb­ben zien rij­den met daar­in een he­vig ru­zi­ënd stel. Vol­gens de po­li­tie was de 29ja­ri­ge vrouw daar­na uit de au­to ge­stapt en had haar 33-ja­ri­ge man haar aan­ge­re­den, waar­door­ze­langs­de­kant­van­de­we­gin­de sneeuw was be­land. Ze heeft waar­schijn­lijk een ge­bro­ken been. Bruid en brui­de­gom zijn be­ken­den van de po­li­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.