Slow food’ers kie­zen voed­sel niet zo­maar

Metro (Dutch Edition) - - Feelgood -

NA­MEN De eco­lo­gi­sche denk­tank Eto­pia wil het con­cept van ‘slow food’ in Bel­gië lan­ce­ren met een col­lo­qui­um en work­shops op 23, 24 en 25 maart in Na­men. Bij slow food gaat de aan­dacht uit naar bi­o­di­ver­si­teit en is de keu­ze van voe­ding een be­wus­te be­slis­sing. «De ver­e­ni­ging werd op­ge­richt in 1989 als re­ac­tie op de fast­food­ten­dens. Ze strijdt voor be­wust­wor­ding bij de con­su­ment in ver­band met voe­ding en de ge­vol­gen die voe­dings­ge­woon­ten heb­ben voor de rest van de we­reld en ons eco­sys­teem», legt Chris­top­he De­ren­ne van Eto­pia uit.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.