«Al­leen la­f­aards val­len ie­mand in de rug aan en gaan dan lo­pen»

Metro (Dutch Edition) - - Sports -

VOET­BAL De Uefa heeft twee spe­lers van Valencia en drie van In­ter Mil­aan aan­ge­klaagd voor grof­wan­ge­drag­van­we­ge­de­knok- par­tij na hun on­der­lin­ge match. Bij Valencia he­ten de zwar­te scha­pen Car­los Mar­che­na en Da­vid Na­var­ro, bij In­ter wa­ren de erg­ste vech­ters­ba­zen Ivan Cordo­ba, Mai­con en Ni­co­las Bur­dis­so. Na­var­ro werd uit­ge­schol­den voor laf­aard door In­ter-coach Ro­ber­to Man­ci­ni, die de Span­jaard zag weg­sprin­ten na­dat hij de neus van Bur­dis­so had ge­bro­ken (foto). Na­var­ro heeft la­ten we­ten dat hij zich dood schaamt en des­noods naar Ita­lië wil trek­ken om zijn ex­cu­ses aan te bie­den. «Ik zal het nooit meer doen», klonk het nog­al schaap­ach­tig.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.