Gil­bert wordt weer twee­de in GP Sa­myn

Metro (Dutch Edition) - - Sports -

WIEL­REN­NEN Jim­my Casper (Uni­bet.com) heeft in Dour de GP Sa­myn ge­won­nen, de eer­ste wed­strijd van het Waal­se weg­sei­zoen. Phi­lip­pe Gil­bert ran­sel­de het pe­lo­ton tot twee keer toe uit el­kaar, en reed ui­t­ein­de­lijk sa­men met Jim­my Casper, Bas Gil­ling, Ro­ger Ham­mond en Adam Han­sen naar de fi­nish. Gil­bert slaag­de er niet in zijn me­de­vluch­ters uit het wiel te rij­den, maar pa­reer­de zelf al­le aan­val­len. Te­gen de pu­re snel­heid van de Fran­se sprin­ter was hij ech­ter niet op­ge­was­sen, zo­dat hij net als vo­rig jaar vre­de moest ne­men met de twee­de stek. «Het be­lang­rijk­ste is dat ik me stil­aan sterk ge­noeg voel om naar Pa­rijs-Ni­ce te trek­ken. Mis­schien kan ik daar een eer­ste ze­ge boe­ken», stel­de Gil­bert.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.