Chery New QQ

El Deber - A todo motor - - News -

Mo­tor de 1 L. de 3 ci­lin­dros 12 vál­vu­las, ali­men­ta­ción de com­bus­ti­ble mul­ti­pun­to, po­ten­cia máx. de 68,4 HP y un tor­que de 93 Nm. Cuen­ta con ai­re acon­di­cio­na­do, trans­mi­sión de 5 ve­lo­ci­da­des, fre­nos ABS + EBD , ve­lo­ci­dad má­xi­ma 150 km/h. Pre­cio des­de: Usd 9.999

Newspapers in Spanish

Newspapers from Bolivia

© PressReader. All rights reserved.