Im­pi­den la pu­bli­ca­ción de fo­tos de su ca­dá­ver

El Deber - Chic - - FAMA Y MUNDO -

Court­ney Lo­ve y Fran­ces Bean Cobain, viu­da e hi­ja de Kurt Cobain, res­pec­ti­va­men­te, ga­na­ron una ba­ta­lla le­gal pa­ra evi­tar que se hi­cie­ran pú­bli­cas nue­vas imá­ge­nes del ca­dá­ver del lí­der de Nir­va­na, fa­lle­ci­do en 1994.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Bolivia

© PressReader. All rights reserved.