DE 42

El Deber - Dinero (Bolivia) - - CLAVES -

“Te­ne­mos 7.000 clien­tes en el mer­ca­do, de los cua­les el 80% son gru­pos em­pre­sa­ria­les; tam­bién ase­gu­ra­mos fir­mas del sec­tor trans­por­te de hi­dro­car­bu­ros”

CHRISTIAN VAR­GAS

Dir. asoc. de BSC Bró­kers Cor­po­ra­ti­vos

Newspapers in Spanish

Newspapers from Bolivia

© PressReader. All rights reserved.