Es­ta­ta­les, de fies­ta

El Deber - Especial - - Portada -

El Ser­vi­cio de De­sa­rro­llo de Em­pre­sas Pú­bli­cas Pro­duc­ti­vas (Se­dem) or­ga­ni­za un cóc­tel en el sa­lón Chi­qui­tano, don­de re­co­no­ce­rá la la­bor de quie­nes con­tri­bu­yen a las fir­mas del Es­ta­do.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Bolivia

© PressReader. All rights reserved.