INIAF CAL­CU­LA CER­TI­FI­CAR 114.000 TO­NE­LA­DAS DE SE­MI­LLA

El Deber Rural - - CAMÉLIDOS -

El Iniaf es­pe­ra cer­ti­fi­car has­ta fin de mes 114.000 to­ne­la­das (t) de se­mi­llas de di­ver­sos cul­ti­vos; de los que 95.000 co­rres­pon­den a San­ta Cruz. Un in­for­me se­ña­la que el año pa­sa­do se cer­ti­fi­ca­ron 109.000 t a ni­vel Bo­li­via y en San­ta Cruz lle­gó a 89.000 t.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Bolivia

© PressReader. All rights reserved.