Zatrpat će nas elektrosmeće

Dani - - Moderna Vremena -

Prema podacima ERP-a, Europske platforme za reciklažu električnog i elektroničkog otpada, u posljednjih 15 godina prikupljeno je tri miliona tona e-otpada: 39 miliona televizora, 12 miliona frižidera, 17,5 miliona veš-mašina i više od 67 miliona malih kućanskih aparata. ERP, koji okuplja 13 zemalja članica EU, upozorava da količine električnog i elektroničkog otpada kontinuirano rastu na globalnom nivou, pa bi 2021. godine mogle dostići 52 miliona tona, prenosi portal croenergo.eu. Zato ta platforma i pozdravlja inicijative EU kao što su strategije za plastiku i ambalažni otpad, jer će ojačati načelo proširene odgovornosti proizvođača i stvaranje konkurentnosti na tržištu otpada..

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.