Evropa i šest patu .... , ups, partnera

Dobrodošli ste u Evropsku uniju, ali ne takvi kakvi ste danas. Rečenica je kojom bi se mogla opisati usvojena Strategija za zapadni Balkan. Stoga ne preostaje ništa drugo nego da šest partnera, kako ih Evropa nazva, počne da se mijenja kako bi postali pun

Dani - - Strategije I Rezolucije - Piše: EDIN BARIMAC

Evropska komisija (EK) je početkom februara usvojila strategiju za “Kredibilnu perspektivu proširenja i pojačan angažman EU sa zapadnim Balkanom”. Visoka predstavnica EU za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini kazala je da ova strategija pokazuje put koji imamo ispred nas, “da bi svih naših šest partnera jednom zauvijek prevazišlo prošlost, da svi zajedno učinimo proces pristupanja zapadnog Balkana u EU trajnim i nastavimo sa ponovnim ujedinjenjem kontinenta”.

“Ova strategija nama svima daje zajedničku, jasnu, nedvosmislenu, kredibilnu i konkretnu perspektivu evropskih integracija za svakog od naših šest partnera. Sljedeći mjeseci neće biti samo intenzivni već i presudni, kako bi se osiguralo da se ova historijska i jedinstvena prilika iskoristi”, potcrtala je Mogherini.

Upravo u tekstu Strategije se navodi da je “perspektiva proširenja za zapadni Balkan, prije svega, u rukama samih zemalja”.

“Zemlje moraju djelovati s odlučnošću i hitno udvostručiti svoje napore, rješavati vitalne reforme posebice u području vladavine prava, nezavisnosti pravosuđa i osnovnih prava - te dovršiti svoju političku, ekonomsku i društvenu transformaciju. Sa svoje strane, EU će unaprijediti svoje politike kako bi bolje podržala proces transformacije u regionu”, navodi se u tekstu Strategije.

Nije fiksna 2025.

Navodi se da sve zemlje zapadnog Balkana imaju priliku krenuti naprijed na evropskom putu i da Evropska komisija ocjenjuje sve njih na pravičan i objektivan način

na temelju vlastitih zasluga i brzine kojom ostvaruju napredak.

“Albanija i Bivša jugoslovenska republika Makedonija ostvaruju značajan napredak na evropskom putu, a Komisija je spremna da pripremi preporuke za otvaranje pristupnih pregovora na osnovu ispunjenih uslova. Komisija će započeti s pripremom Mišljenja o zahtjevu za članstvo Bosne i Hercegovine nakon što primi sveobuhvatne i potpune odgovore na Upitnik. Uz neprekidan napor i angažman, Bosna i Hercegovina bi mogla postati kandidatkinja za pristupanje. Kosovo ima priliku za održivi napredak kroz provedbu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i da napreduje na svom evropskom putu ukoliko to dopuste objektivne okolnosti”, navodi se, između ostalog, u Strategiji.

Evropska komisija je predstavila šest vodećih inicijativa koje će dodatno ojačati saradnju u brojnim oblastima i podržati proces transformacije na zapadnom Balkanu. Ove vodeće inicijative usmjerene su na konkretne oblasti od zajedničkog interesa: vladavinu prava, sigurnost i migracije, socio-ekonomski razvoj, transport i energetsku povezanost, digitalnu agendu, pomirenje i dobrosusjedske odnose. Konkretne aktivnosti u ovim oblastima predviđene su od 2018. do 2020. godine.

Strategija objašnjava korake koje moraju poduzeti Crna Gora i Srbija kako bi dovršile proces pristupanja u perspektivi 2025. godine, dok bi druge zemlje to mogle nadoknaditi, Crna Gora i Srbija su jedine dvije zemlje s kojima su već u toku pregovori o pristupanju. Ova perspektiva u konačnici će zavisiti o snažnoj političkoj volji, postizanju stvarnih i trajnih reformi i konačnim rješenjima sporova sa susjedima, navode iz EK-a.

“Godina 2025. nije niti fiksirani niti ciljani datum za pristupanje. Ona ukazuje na moguću vremensku perspektivu, a koja odražava snažnu evropsku predanost kredibilnoj perspektivi proširenja za zapadni Balkan. Do tog datuma, EU bi mogla postati veća od 27 članica. Pregovori o pristupanju su već znatno u toku sa Crnom Gorom i Srbijom. Ukoliko pokažu snažnu političku volju, ostvare stvarne i održive reforme, te postignu konačna rješenja za sporove sa susjedima, ove zemlje mogle bi biti spremne za članstvo u perspektivi do 2025. godine”, navode iz EK-a.

EK ocjenjuje da je mnogo posla pred zemljama kako bi došle u poziciju da zadovolje uslove i kriterije za članstvo u EU. Strategija naglašava da lideri u regionu ne smiju ostavljati mjesta za sumnju kada su u pitanju njihova strateška orijentacija i predanost. Upravo su oni ti koji u konačnici moraju preuzeti odgovornost da bi ova historijska prilika postala stvarnost.

Doc. dr. Nedžma Džananović sa sarajevskog FPN-a za Dane kaže da su filigranski diplomatski završni radovi iznjedrili verziju koja ne stavlja datume u prvi plan, no već je iz prednacrta i nacrta bilo jasno kako će izgledati taj timeline.

“Dokument se može i mora čitati na više nivoa - u konkretnom kontekstu za samu EU, region u cjelini, i za svaku državu posebno. Za BiH se, nažalost, potvrdilo upravo ono o čemu govorim i pišem svih ovih godina - da smo na začelju, u društvu samo s Kosovom, da su vitalni znakovi koje smo dali podnošenjem aplikacije i angažmanom na Upitniku samo mali dio onoga što se trebalo i moglo raditi u ovom periodu, i da se izgubljeno vrijeme multiplicira i postaje nenadoknadivo”, kaže Džananović.

Mentalni okvir

Mišljenja je da Strategija potvrđuje da su naše političke elite, ovaj generacijski projekat koji smo započeli početkom milenija i koji smo već do sada mogli uspješno okončati, pretvorili u višegeneracijski.

“Namjerno kažem političke elite, jer smo izmijenjali nekoliko različitih koalicijskih sastava i svi su, nakon 2006, pokazali svoju političku i stručnu potkapacitiranost. Izuzetno visoka podrška javnosti eurounijskim integracijama predstavljala je ogroman politički kapital s kojim politička elita nije znala da upravlja. Bosna i Hercegovina, u optimalnim okolnostima, a one nisu takve ni na domaćem ni na eurounijskom terenu, može računati na članstvo tek oko 2030. I to u najboljem slučaju”, kaže Džananović.

Njoj to znači da se nismo uspjeli izboriti da ova generacija dočeka beneficije koje članstvo u EU nosi i da se sad moramo žestoko boriti da to bude nešto što ćemo ostaviti generaciji svoje djece.

“Postoji prilika bar za to, ali sam vrlo zabrinuta jer nisam sigurna da ova generacija političara na bilo koji način može doprinijeti da se to realizira. Ne govorim o njihovim godinama, već mentalnom okviru. Pogledajte malo njihove izjave, umjesto da se pomno analizira sadržaj i priprema konkretizacija pojedinih ideja, oni se i dalje igraju prebacivanja odgovornosti, jedni na druge, na građane, na medije, na međunarodnu zajednicu… Ovaj dokument bi mnogima mogao poslužiti kao vrlo jasan putokaz za predizbornu platformu, no već sada je jasno da ga većina neće ni pročitati dalje od naslova i podnaslova. EU članstvo je za njih prezahtjevan zadatak”, naglašava Džananović.

Sveučilišni profesor Slavo Kukić ne vidi 2025. godinu kao “dan D” u pristupanju prvih država zapadnog Balkana, kao motivirajući faktor u njihovoj mobilizaciji za društvo evropskih naroda.

“Potpuno suprotno, osam godina je vrijeme koje se može koristiti i protiv evropskoga raspoloženja na tom prostoru, posebice zna li se da su geopolitički utjecaji na tom prostoru danas bitno izmijenjeni u odnosu na vrijeme prije desetak ili petnaest godina. Što se, pak, BiH tiče, ako je prema ljudima iz zakonodavne i izvršne vlasti, radi se, neovisno o

tome kako je BiH u Strategiji tretirana, o ‘historijskom iskoraku’. Stvarno, međutim, u pitanju je odnos kakav je ova zemlja, temeljem onoga što čini, i zaslužila. Nekoć je, pojašnjenja radi, bila daleko ispred Srbije, danas joj, u društvu s Kosovom, gleda, i to s poprilične distance, u leđa. I ne samo to. Način na koji njezina vlast pitanju euroatlantskih integracija pristupa, opravdanim nameće pitanje je li toj vlasti uopće do pridruživanja društvu evropskih naroda ili joj je njezin balkanski šinjel više prirastao srcu. Što se, recimo, mene tiče, bojim se da je posrijedi ovo drugo jer ono vlast, i najisturenije u njoj, čini sigurnim od kaznenih progona zbog kriminogenih radnji u kojima su prethodnih petnaestak-dvadeset godina zaglavili”, kaže Kukić.

Smatra da je najpošteniji pristup da se svako prema svojim zaslugama tome može nadati, iako bi, kako kaže, osobno bio puno zadovoljniji da se primijeni princip paketa.

“Razlog - time nam se bitno povećavaju šanse za priključivanje zajednici jedinstvenih evropskih standarda, a u tim uvjetima bismo, objektivno, imali puno povoljniji ambijent za kultiviranje, europeiziranje i etničkih i velikodržavnih čipova i tendencija, a i za zaživljavanje standarda koje podrazumijeva pravna država. I, najiskrenije, principu paketa se, neovisno o trenutačnim uvjeravanjima da se to neće dogoditi, u konačnici i nadam”, navodi Kukić.

Apsorbiranje BiH

Na isto pitanje profesorica Džananović odgovara “da je, kad u međunarodnoj politici dođete do tačke u kojoj se pozivate da nešto jeste ili nije pošteno, to argument potpunog luzera”.

“U toj tački nije važno da li imate pravo ili ne, niste uspjeli da imate pravo. Moram podsjetiti na činjenicu da je prije 15 godina, pred historijski Solunski samit na koji se i Strategija referira, BiH zajedno s Hrvatskom ulagala velike diplomatske napore da se paket aranžman za zapadni Balkan raspakira. Mi smo bili predvodnici i nije nam odgovaralo da čekamo rasplet u Državnoj zajednici Srbije i Crne Gore, kao ni epilog s Kosovom. Potpuno je besmisleno da zamjeramo drugima što su fokusirani na svoje interese”, kaže Džananović.

Podsjećanje na “solunski scenarij” može, smatra ona, “da posluži, kako nama, tako i samoj EU za preispitivanje koncepta proširenja”.

“Juncker je na početku svog mandata najavio da neće biti novog

Strategija potvrđuje da su naše političke elite ovaj generacijski projekat koji smo započeli početkom milenija i koji smo već do sada mogli uspješno okončati, pretvorile u višegeneracijski

proširenja u ovom periodu i ne samo da je imao pravo već će svoj, po mnogo čemu neslavan mandat završiti, prvi put u historiji, s jednom članicom manje. Od Soluna 2003. do danas, samo je Hrvatska postala članica i to je poražavajuća činjenica i za politiku proširenja EU. Nešto, očito, ne štima jer, eto, druge zemlje nisu tako specifične kao BiH, pa opet rezultati izostaju. Realizacija strateškog opredjeljenja EU za proširenje mora biti postavljena na drugačije osnove, i na tom novom konceptu treba početi raditi već danas, i u Bruxellesu i u Sarajevu. Bugarsko predsjedavanje još se može iskoristiti za takve iskorake”, smatra Džananović.

Na pitanje ako ostanemo posljednji, može li BiH zadesiti “turski scenarijo pristupa EU”, Kukić smatra da je takav scenarij isključen.

“Jer, priključivanjem, hipotetski, Srbije i Crne Gore Evropskoj uniji uz činjenicu da njezin dio već jeste Hrvatska - vlasti BiH bi se našle pod puno snažnijim pritiskom vlastitih građana da poštuju standarde koje pred njih postavlja EU. Osim toga, apsorbiranje BiH je i interes EU jer se na taj način onemogućava eventualni scenarij definitivnog preuzimanja kontrole nad procesima u njoj od Moskve - a u tom slučaju bi, htjeli ili ne, bili relativizirani i startni geopolitički planovi kontrole prostora do Crnog mora od NATO-pakta”, mišljenja je profesor Kukić.

Asim Mujkić, profesor sarajevskog FPN-a, smatra ohrabrujućim što EU konačno izlazi sa nekim planom vezanim za zapadni Balkan.

“Mi smo već nekoliko godina, kao region, bili na ledu, nije bilo nikakvih inicijativa, pa je čak bilo i rašireno prisustvo skepticizma kako kod evropskih političkih elita, tako i domaćih političkih elita u vezi sa proširenjem. Svakako raduje da Evropa izlazi sa jasnim, preciznim planom šta uraditi sa ovim područjem. Ono što je također ohrabrujuće su mehanizmi koji će spriječiti da zemlje koje su ušle u EU opstruiraju, kao što je do sada bio slučaj, zemlje koje su kandidati ili imaju aspiracije prema EU. Trebamo vidjeti i biti oprezni u tome da li postoje određeni mehanizmi koji će tu opstrukciju uistinu i sankcionirati”, kaže Mujkić.

To, smatra on, “mora biti, jer naprosto ostaje onda uvijek otvorena mogućnost opstrukcije”.

“Ono što nije ohrabrujuće to je svakako jedan, rekao bih, tretman koji Srbija i Crna Gora imaju u tim evropskim planovima. Zašto? Taj pristup pojedinačnog prijema zemalja je nešto prema čemu sam bio skeptičan. Dovoljno nam je iskustvo koje imamo sa Hrvatskom koja upravo sada sa pozicije članice EU na jedan uznemirujući način, neću reći opstruira, ali otežava put BiH ka EU. Ono što obeshrabruje u svemu tome je parcijalni pristup. Zašto? Zato što su politike naših zemalja, najprije mislim na Srbiju, BiH i Hrvatsku, vidno isprepletene. Umnogome kao spojene posude, tako da izdvajanje jedne nauštrb druge zemlje naprosto skriva pravu sliku političkog stanja, daje lažnu sliku. Nije moguće, po mom sudu, te zemlje promatrati odvojeno i mislim da je to jedna strukturna poteškoća koja će ugroziti i provođenje tog plana. Ali opet kažem, ako postoje mehanizmi koji jasno i precizno sankcioniraju opstrukciju napredovanja jedne zemlje prema Evropi, onda

Dovoljno nam je iskustvo koje imamo sa Hrvatskom koja upravo sada sa pozicije članice EU na jedan uznemirujući način, neću reći opstruira, ali otežava put BiH ka EU

naravno da podržavam takvu opciju”, kaže Mujkić.

Šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU, ambasador Lars-Gunnar Wigemark po objavljivanju Strategije kazao je da je “utakmica otvorena”.

“I to je ono što je značajna razlika koju ova Strategija donosi. Sve zemlje će biti jednako tretirane. Naravno da su neke zemlje dalje odmakle. Ali što se tiče sustizanja nekoga, znamo na osnovu ranijih iskustava da se te stvari itekako mogu mijenjati”, kazao je Wigemark.

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić naglašava da je Strategija pokazala da je regija za EU strateški važan prostor te smatra da je važno reći da nema nikakvih vremenskih rokova, posebno zbog medijskih špekulacija koje su se pojavile nakon usvajanja Strategije EU za zapadni Balkan.

“Budućnost je vezana za šest ključnih oblasti koje su razrađene u preko 50 mjera s vrlo jasnim rokovima”, napominje Zvizdić.

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH ističe da ukoliko se BiH posveti evropskom putu i na prvo mjesto stavi reforme, umjesto neproduktivne predizborne kampanje, može se očekivati da na putu ka EU prestigne neke zemlje iz regiona.

Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak ocijenio je da je EU u prvi plan Strategije za zapadni Balkan stavila jačanje vladavine prava i borbu protiv korupcije, što je dobro, jer je to najveći problem s kojim se BiH suočava.

Eto ih 28. februara

Nekoliko dana prije usvajanja Strategije, Parlamentarna skupština Vijeća Evrope je razmatrala Izvještaj o stanju u BiH, te usvojila Rezoluciju o našoj zemlji. Riječ je o prilično balansiranom dokumentu koji, s jedne strane, pozdravlja pojedine pomake kao što je dogovor oko Reformske agende, organizacije popisa stanovništva, te podnošenje aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji, a s druge izražava zabrinutost zbog izostanka rezultata vezanih za provođenje Strategije za procesuiranje ratnih zločina i završetka procesa pronalaženja nestalih. U Rezoluciji se pozivaju politički akteri da usvoje izmjene u Ustavu i Izbornom zakonu najkasnije šest mjeseci prije općih izbora.

Skupština primjećuje da su izbori 2014. i 2016. godine organizovani na profesionalan i efikasan način, ali i da se na općim izborima nastavilo s kršenjem Evropske konvencije o ljudskim pravima nakon presude iz 2009. u predmetu Sejdić i Finci. Istaknuto je da do sada nije usvojen nijedan amandman na Ustav kojim bi se riješilo ovo temeljno pitanje, te se apeluje na političke aktere da preuzmu odgovornost i usvoje neophodne izmjene Ustava i Izbornog zakona.

Upućen je apel vlastima BiH da usvoje izmjene koje zahtijeva provedba odluka Ustavnog suda vezano za izborni sistem Grada Mostara i sastav Doma naroda Parlamenta FBiH.

“Za Skupštinu je krajnje problematičan nedostatak političke volje koja bi nakon više od osam godina građanima Mostara omogućila da koriste pravo da izaberu predstavnike u Gradsko vijeće”, navodi se u Rezoluciji.

Hitno se mora provesti odluka Ustavnog suda od 1. decembra 2016. o sastavu Doma naroda Parlamenta FBiH (predmet Ljubić) prije sljedećih općih izbora. Žaljenje je izraženo i zbog dominacije nacionalističke retorike, naročito pred izbore. Mora postojati nulta tolerancija za govor mržnje ili slavljenje ratnih zločinaca. Izražava se zabrinutost zbog sve većeg nepoštivanja vladavine prava u BiH i žaljenje zbog odluke RS-a da ne provede odluku Suda BiH o uknjižbi na državu vojne imovine, ali i zbog odluke da se održi referendum o Danu RS-a uprkos presudi Ustavnog suda. PSVE poziva vlasti u BiH da intenziviraju borbu protiv korupcije u sudskom i tužilačkom sistemu, policiji i administraciji, da sankcionišu političku korupciju, mito i trgovinu uticajem i ojačaju institucionalni kapacitet Agencije za borbu protiv korupcije. Bez odgađanja naše vlasti trebaju usvojiti preostale zakone i podzakonska akta za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma kako bi država bila skinuta sa “svijetlosive liste” FATF-a. Zahtjev je i uspostava vrhovnog suda na državnom nivou ili apelacionog unutar Suda BiH, te novi zakon o VSTV-u.

“Rezolucija je forma pritiska PSVE na vlasti BiH kako bi konačno počele izvršavati obaveze koje potvrđuju njihovo evropsko opredjeljenje. Ne vjerujem, međutim, da će to dati bilo kakve rezultate. Intenziviranje borbe protiv korupcije, naime, traži ljude koji nemaju vlastitih koruptivno-kriminalnih hipoteka. Jer, jedino takvi mogu biti garancija borbe protiv tih društvenih pošasti. A takvih, barem kada su u pitanju vrhovi političkih i državnih piramida, i nema u mjeri koja istinsko opredjeljenje borbe protiv kriminala i korupcije čini realnim. Potpuno suprotno, stanje stvari je takvo da je oslobađanje od utjecaja postojećih političkih i državnih nomenklatura temeljna pretpostavka i bilo kakve mogućnosti ozdravljivanja društva”, kaže za Dane profesor Kukić.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović najavio je da će 28. februara BiH posjetiti visoki dužnosnici EU kojima će biti uručeni finalizirani odgovori na Upitnik Evropske komisije.

U BiH bi tada trebali doći visoka predstavnica EU za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federica Mogherini, komesar EU za proširenje Johannes Hahn i predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Čović ocjenjuje da bi njihov dolazak trebao dodatno osnažiti Strategiju, koja se, kako kaže, na različite načine tumači kada je u pitanju uloga BiH na evropskom putu. Čović je naglasio da činom završavanja odgovora na Upitnik EK-a imamo formalno sve da bi BiH dobila kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji..

Intenziviranje borbe protiv korupcije, naime, traži ljude koji nemaju vlastitih koruptivnokriminalnih hipoteka

Komesar za proširenje koji u svom mandatu nije nikog proširio

Foto: NOVI LIST

EU: Kišobran za Balkan ili od Balkana?

Foto: VIJESTI ONLINE

Regija: Zapakovati ili raspakovati?

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.