Hercul Poirot i CSI na sarajevski način

Prije prikupljanja tragova napravi se nekoliko fotografija da se vidi zatečeno stanje. To se zove fiksiranje lica mjesta. Nakon toga se pristupa obradi lica mjesta, što podrazumijeva traženje tragova koji su nastali prilikom izvršenja konkretnog djela, po

Dani - - Forenzika I Tehnologija - Piše: ZINAIDA ĐELILOVIć

Primat nad akcionim junacima posljednjih godina uzimaju “policajci u bijelom” koji najteže kriminalističke slučajeve rješavaju u svojim dobro opremljenim laboratorijama. Jedna od omiljenih serija tog ranga svakako je Crime Scene Investigation (CSI) Miami, a poručnik Horatio Caine jedan je od omiljenih likova iz žanra kriminalističkih serija.

Šef je dnevne smjene kriminalističke laboratorije policije Miami-Dadea, bivši detektiv u Odjelu za ubistva njujorške policije, forenzički analitičar... Zamjenica mu je Calleigh Duquesne, kojoj je specijalnost balistika, a desna ruka Eric Delko, stručnjak je za otiske prstiju i identifikaciju droge.

Sa nekolicinom filmskih kolega oni čine tim forenzičkih znanstvenika. Svakako se ove priče ne možemo dohvatiti (barem to ja ne mogu) a da ne spomenem (svoje) omiljene filmske detektive neprevaziđenog Mr. Herculea Poirota i simpatičnu Miss Marple, kojima su od forenzike jedino bile potrebne moždane vijuge.

CSI efekat

U CSI Miami, ali i brojnim drugim krimi-serijama sve izgleda tako jednostavno, da mi se čini da bih se i sama mogla baviti forenzikom. Ili mi se barem tako činilo dok nisam otišla u MUP Kantona Sarajevo, gdje sam razgovarala sa sarajevskim Horatiom (nadam se da mi neće zamjeriti, op.a.), načelnikom Odjeljenja za kriminalističku tehniku i forenziku Dinom Osmankadićem, koji je ujedno stalni sudski vještak za balistiku.

“U emisijama imate puno stvari koje su nerealne i u njima ima puno nelogičnosti”, naglasio nam je odmah na početku, te pojasnio da se u serijama pretjeruje sa upotrijebljenom opremom i sa mogućnosti dobijanja rezultata iz analize.

“Otisak, server, laser i eto ga izvršilac. To se zove CSI efekat, dobijate povratni udar jer prikazujete nešto što nije moguće. Kada odete na uviđaj, stranka vam kaže da nije zadovoljna jer je gledala na televiziji kako to ide”, tvrdi Osmankadić.

Kaže nam i da je jedna agencija za provođenje zakona kazala da “kada bi primijenili sve ono što se vidi u jednoj emisiji, potrošili bi budžet za čitavu godinu”.

Šta je forenzika? Dobri stari Google kaže da je to izraz koji dolazi od latinskog pridjeva forensis (pred sudom) i naziv je za primjenu širokog spektra znanstvenih grana za utvrđivanje

Pretežno još radimo na stari analogni način. To u svijetu polako prelazi na digitalnu formu, ali ja se bojim digitalne forme, jer je jako teško digitalne podatke sačuvati

činjenica u sudskim ili upravnim postupcima. Jedna od grana forenzike je kriminalistika: savremena multidisciplinarna znanost koja se bavi proučavanjem, pronalaženjem, usavršavanjem i primjenom naučnih metoda i sredstava za otkrivanje i razjašnjavanje krivičnog djela, otkrivanje i privođenje počinitelja, osiguranje i fiksiranje činjenica koje mogu poslužiti kao dokaz, te za sprečavanje izvršenja planiranih krivičnih djela.

Kada postoji dojava o počinjenom krivičnom djelu, službenici policije odmah obezbijede lice mjesta, informišu se po liniji rukovođenja i obavještava se ko je nadležan za koje djelo. Pravi se uviđajna ekipa i obavještava tužitelj, koji i rukovodi uviđajem (koji je hitna istražna radnja).

Uviđajna ekipa sastoji se od tužioca, istražitelja nadležnog odjeljenja i kriminalističkog tehničara, koji vrše obradu lica mjesta. Njihov prvi zadatak jeste da procijene stanje na licu mjesta i da naprave inicijalne fotografije i određene zabilješke. Kriminalistički tehničar procijeni da li sve može sam uraditi, a ukoliko to nije moguće, onda traži pomoć.

“Prije prikupljanja tragova, napravi se nekoliko fotografija da se vidi zatečeno stanje. To se zove fiksiranje lica mjesta. Nakon toga se pristupa obradi lica mjesta, što podrazumijeva traženje tragova koji su nastali prilikom izvršenja konkretnog djela. Kako ih pronalazite, tako se i obilježavaju. Nakon toga se fotografije propisno pakuju, a po potrebi se može napraviti i skica lica mjesta u zavisnosti o kakvom se krivičnom djelu radi. Nakon što se propisno prikupe, tragovi se donose ovdje, zavode se u odgovarajuće evidencije i nakon toga se daju uposleniku koji je zadužen da se stara o tragovima i koji se zove tehničar za obezbjeđenje tragova sa lica mjesta. On je dužan da te tragove uzme i zavede u evidencije i potpiše se da ih je preuzeo. To se zove lanac posjedovanja”, pojašnjava Osmankadić.

Bio je ljubazan i upoznao nas je sa ostatkom svog tima i pokazao nam je laboratorije u Odjeljenju kriminalističke tehnike i forenzike MUP-a Kantona Sarajevo i prvi utisak je da “onako na oko” nisu ni približno sređene kao one u seriji CSI Miami ili nekim drugim američkim serijama tog tipa. Međutim, uposlenici su itekako na visini zadatka, što su do sada i dokazali mnogo puta.

Fotolaboratorija

Pozitivna stvar je svakako ta što unutar Odjeljenja krim-tehnike MUP-a KS-a postoje razni referati, a jedan od njih je i fotolaboratorija. Osmankadić naglašava da raspolažu svojim uređajima kojima mogu sami razvijati filmove i fotografije.

“Pretežno još radimo na stari analogni način. To u svijetu polako prelazi na digitalnu formu, ali ja se bojim digitalne forme, jer je jako teško digitalne podatke sačuvati kao što se mogu fizički podaci. Jedan dobar virus i vi više ništa nemate. Jako je osjetljivo takve ozbiljne stvari kao što su fotografije sa uviđaja prebacivati na digitalni medij i tako ih učiniti ranjivim. To je meni neprihvatljivo i zato mi još radimo sa analognim, sve dok nam neko ne naredi drugačije”, kaže on.

Naglašava da raspolažu vrhunskim fotoaparatima, vrhunskog kvaliteta, a mašine koje se koriste za razvijanje fotografija su “standardne”.

Da bi se počelo raditi sa digitalnom fotografijom, prvo je potrebno, kaže Osmankadić, krenuti od temelja i napraviti jako sigurnu infrastrukturu.

“Ona je interesantna, ali nema tu puno koristi. U nekim segmentima se i koristi digitalna fotografija za vještačenja, ali kada su vještačenja u pitanju, imate predmet koji vještačite. Kada je u pitanju lice mjesta, ne možete se vratiti na lice mjesta pa fotografisati ponovo saobraćajnu nesreću ili ubistvo, a vještak u svako doba može uzeti fizičke tragove, fotodokumentaciju po zahtjevu. Težimo da imamo kvalitetnu opremu. Uviđaj se ne može ponoviti i kada se završi i kada se oslobodi lice mjesta, vi se više tu ne možete vratiti”, kaže Osmankadić.

Na naše pitanje da li je moguće zloupotrijebiti digitalnu fotografiju, odgovara nam da se “sve može zloupotrijebiti”.

“Ukoliko ste dovoljno educirani i kada imate dovoljnu opremu, teško je takvo nešto zloupotrijebiti. Ljudi misle da se digitalna fotografija softverskim alatima može promijeniti i nešto podmetnuti. U današnje vrijeme je praktički nemoguće da nešto izmijenite a da se ne vidi da ste to nešto izmijenili. Svaki softver ostavlja svoj trag. Kako ima softver za mijenjanje fotografije, tako ima softver da prepozna da je nešto mijenjano. To je jako teško. Uvijek imate izvornu fotografiju koja je negdje pohranjena i uvijek neko može reći e daj mi to kako je bilo. Fotografija na sebi ima atribute, ako se promijeni, to se vidi, vrijeme kada je rađena, ko joj pristupa, ko je mijenjao. I to ako imate spašeno, uvijek možete dokumentovati gdje se radi o vizuelnoj fotografiji. Ko mijenja fotografije, trebao bi odgovarati”, zaključuje Osmankadić.

Zakletva za vještaka

Lice mjesta je bitno za čitavu istragu i presudu koja će u konkretnom slučaju biti donesena. Osmankadić kaže da je baziranje na izjavama bitno, ali da su tragovi, ipak, najbitniji. Prema njegovim riječima, od donošenja novog Zakona o krivičnom postupku 2003. godine najveće je težište na tragovima koji nakon vještačenja postaju dokaz.

“Kada imate materijalne dokaze, vama je lako raditi. Bitna je izjava, ali trag je priča sama za sebe. Najbitnije nam je da prikupimo dovoljno tragova s lica mjesta. Jedno od načela kaže da niko ne može ući u ovu prostoriju, odnosno izaći a da nešto sa sobom ne ponese i ne donese”, pojašnjava Osmankadić.

Situacija u praksi nešto je drugačija.

Uglavnom, da bi određeni trag postao dokaz i imao pravnu snagu na sudu, potrebno je pronaći njegovu izravnu vezu s krivičnim djelom, počiniteljem i žrtvom, predmetima izvršenja te mjestom događaja. Po završetku uviđaja krim-tehničari se sa izuzetim tragovima vraćaju u svoje odjeljenje, a dokazi i tragovi se pohranjuju dok tužitelj ne naredi vještačenje.

“Vještak je poprilično samostalan i na njemu se bazira donošenje pravosnažne presude. Najteže vam je kada idete na sud da branite ono što ste radili. Koliko ja znam, nikada nije pogriješeno na način da neko bude oštećen. Nalaz vještaka može biti pogrešan, ali ne smije biti lažan”, naglašava Osmankadić.

Zakletva koju svaki vještak polaže prije nego pred sudom iznese svoj nalaz glasi: “Zaklinjem se da ću govoriti istinu i da ću tačno i potpuno iznijeti svoj nalaz i mišljenje.”

Osmankadić je ujedno stalni sudski vještak za balistiku. Jednostavno rečeno, balističar će prikupljati tragove vatrenog oružja, zrna i čahure, proučavati putanju zrna i smjer pucnja.

Osmankadić nam pojašnjava da se oružje (u slučajevima kada se pronađu na licu mjesta) prvo provjerava na prisustvo nekih drugih tragova, nevezano za vatreno oružje, prisustvo otisaka papilarnih linija i prisustvo biološkog materijala koji bi se mogao poslati na DNK vještačenje. Nakon toga pristupa se utvrđivanju da li je oružje čišćeno nakon posljednjeg ispaljena metka, a potom se obavlja probno ispaljivanje metaka i upoređivanje nespornih tragova koji se dobiju upotrebom tog oružja sa spornim tragovima na licu mjesta.

Napominje nam da oružje može biti ispravno i neispravno i da se uvijek prvo provjeri da li može ugroziti vještaka, te ukoliko se ne nađu nedostaci, onda se pristupa probnom ispaljivanju metaka. Takvi slučajevi su, ipak, rijetki.

U slučajevima kada se radi o kompleksnijim uviđajima, na lice mjesta može izaći i čitav tim forenzičara. Kao primjer Osmankadić navodi događaj iz oktobra 2011. kada je pucano na američku ambasadu u Sarajevu. Podsjećanja radi, za navedeno je u Sudu BiH osuđen Mevlid Jašarević 2013. na 15 godina zatvora.

S obzirom na to da se radilo o većoj površini koju je trebalo skicirati, te prikupiti veći broj predmeta iz krim-tehnike ih je tada na lice mjesta izašlo deset.

Depozit tragova

U razgovoru sa Osmankadićem saznajemo da postoji i “depozit tragova” u koji se pohranjuju dokazi.

“Mi pratimo šta se dešava i kakve su sudske odluke. Ukoliko je neki predmet pravomoćno okončan, onda možemo da odlučimo šta s tim nekim tragom koji smo pronašli na licu mjesta. Kada znamo sudbinu predmeta na sudu, onda znamo i sudbinu tih tragova. Imamo na više lokacija te tragove da se čuvaju i u zadnje vrijeme smo krenuli da čistimo predmete”, kaže on.

Ovo je samo mali dio onoga što se o forenzici može napisati. I da se vratimo onome što sam spomenula na samom početku teksta: Ako sam nekada gledajući kriminalističke serije i pomislila da je forenzika jednostavna, prevarila sam se. Policajci Odjeljenja za kriminalističku tehniku imaju jako odgovoran zadatak i od onoga što oni prikupe na licu mjesta, a kasnije i vještače, te sačine nalaz ovisi, mnogo toga..

MUP KS-a ne raspolaže opremom ni kadrom da bi se radile DNK analize i za potrebe Tužilaštva to najčešće radi FUP, mada je bilo slučajeva da su se tragovi slali i u evropske zemlje gdje su vršena određena ispitivanja

Foto: DIDIER TORCHE

Osmankadić: Najteži dio zadatka je kada na sudu branite svoj nalaz

Uviđaj: Tragovi su najbitniji Foto: DIDIER TORCHE

Foto: DIDIER TORCHE

Analize: Svaki kontakt ostavlja neki trag

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.