Ne pitaj ništa, sve tu piše

Prije osam godina Federacija je dobila Zakon o pravima i obavezama pacijenata, RS godinu prije, ali mnogi pacijenti, pa i ljekari, ni čuli, ni vidjeli ga

Dani - - Zdravstvo - Piše: EDINA KAMENICA

Energije i vremena za sve te birokratske zamke nemaju ni zdravi, a kamoli bolesni ljudi, smatra dr. Operta

Sarajevsko udruženje za razvoj društva Kap nedavno je zatražilo od Komisije za ravnopravnost polova Parlamenta FBiH da razmotri žalbe više pacijentkinja Klinike za ginekologiju i porodiljstvo kojima je, protivno njihovoj volji, izvršen prekid trudnoće bez potpune anestezije.

“Neke od njih su vezali kako ne bi ometale zahvat, što je ovim ženama nanijelo ne samo fizičku nego i psihičku bol”, rekla nam je Merima Spahić, čelnica Kapi.

Prije tri godine njena majka je dobila moždani udar. Slijedila je evakuacija u KCUS, prebacivanje s jedne na drugu kliniku. Niko nije znao kome pacijentkinja treba da pripadne. A vrijeme je prolazilo.

“Bila sam u panici i imala samo jedan cilj, da mama dobije pomoć. Nisam ni razmišljala o tome kakva prava ima kao pacijentica”, govori Spahić.

Kada se njena majka oporavila, već pomisao na te trenutke u Merimi je stvarala nespokoj, bunt. Tek u to vrijeme je saznala da je u RS-u još 2009., a u FBiH godinu kasnije, donijet Zakon o pravima i obavezama pacijenata.

Mrtvo slovo na papiru

Vrlo brzo je Merima shvatila da je ovaj zakon s 83 člana odlično štivo, ali da ono nema čitalaca. To smo zaključili i sami. Dr. Fikret Operta, član Udruženja oboljelih od melanoma u FBiH, jedan je od rijetkih s kojima smo razgovarali, a ko je uopće čuo za taj zakon. No, iako je i direktor Doma zdravlja u Varešu, pa i kao takav ima i obaveza spram njegovog provođenja, a i sam je obolio od melanoma, ovaj zakon ga dosad nije mnogo zanimao.

“Imam apsolutnu odbojnost prema zakonskoj regulativi koja je mrtvo slovo. Takav je, čini mi se, i Zakon o kojem govorimo. Evo, zabranjuje svaku diskriminaciju, ali pri tome se u praksi misli na to da doktori, medicinsko osoblje uopće, ne smiju praviti razliku između ove ili one rase, nacije, pola, dobi... Niko ne misli na diskriminaciju koju, recimo, oboljeli od melanoma danas trpe na svojoj koži”, ističe prim. dr. Operta, podsjećajući na to da je u svim pregovorima o novim lijekovima za metastaski melanom ne jednom isticano da ni svi oboljeli od drugih karcinoma ne dobivaju odgovarajuće lijekove.

(To je i nama kazala sadašnja v.d. direktora Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje FBiH dr. Vlatka Martinović.)

“Tačno, ali makar dio oboljelih od, naprimjer, karcinoma debelog crijeva dobiva te lijekove, a u FBiH oboljeli od melanoma ih ne mogu dobiti besplatno jer nisu na listi Fonda solidarnosti”, ističe prim. dr. Maja Banjin, onkologinja, a dr. Operta nastavlja:

“Zar i to nije dokaz diskriminacije? Ali kome se i kako žaliti? Energije i vremena za sve te birokratske zamke nemaju ni zdravi, a kamoli bolesni ljudi”.

Spahić kaže da je, shvativši da pacijenti imaju prava, ali ne znaju za njih, uz pomoć Ambasade SAD-a Kap pokrenuo projekat Moja prava.

“Preko njega upoznajemo građanstvo o tome šta im Zakon omogućava. Nažalost, i danas se nerijetko uvjeravam u to da za njega ne znaju ni ljekari”, ističe Spahić.

Tim zakonom i propisima donijetim na osnovu njega, svakom pacijentu garantuju se prava: na dostupnost zdravstvene zaštite, uključujući i pravo na hitnu medicinsku pomoć, na informacije, na obaviještenost i učestvovanje u postupku liječenja, na slobodan izbor, na samoodlučivanje i pristanak, na zaštitu prava pacijenta koji nije sposoban dati pristanak, na povjerljivost informacija i privatnost, na lično dostojanstvo, na sprečavanje i olakšavanje patnje i bola, na uvid u medicinsku dokumentaciju, na

preventivne mjere i informisanje o očuvanju zdravlja, na prigovor, na naknadu štete...

Lutanje niko ne voli

Inače, udruženje Kap trenutno radi istraživanje u vezi s ovim zakonom, čiji rezultati će biti prezentirani 18. aprila, na ovogodišnji Dan pacijenata. Istraživanje je obuhvatilo kliničke centre u Sarajevu, Banjaluci i u Tuzli, ali i tridesetak drugih zdravstvenih institucija.

“Hoćemo da utvrdimo šta se dešava s žalbom pacijenta, jer prema ovom zakonu, svaki pacijent ima pravo na prigovor ako osjeti da mu je neko pravo uskraćeno”, kaže Spahić.

Koje pravo je, prema njenom iskustvu, najviše ugroženo?

“Ne smije se desiti kao nedavno pacijentu iz Olova, kojeg su ljekari uputili za Sarajevo, a u Sarajevu su rekli da nije za njih, pa su ga vratili u Olovo. Lutanje od jednog do drugog zdravstvenog centra mnogima teško pada, a zakon je jasan: pacijentu se mora pružiti usluga”, govori Spahić.

Duge liste čekanja drugi su razlog zbog kojeg se pacijenti najviše žale.

U Zakonu o pravima pacijenata stoji: “Liste čekanja utvrđuju se za određene vrste zdravstvenih usluga koje nisu hitne, u zavisnosti od medicinskih indikacija i zdravstvenog stanja pacijenta, kao i datuma javljanja zdravstvenoj ustanovi, s tim da vrijeme čekanja ne može biti takvo da ugrozi zdravlje ili život pacijenta. Doktorica je odgovorila, ne dižući glavu, “sve tu piše”. Taj dan je rekao supruzi da više neće ići doktoru. Nekoliko mjeseci kasnije više nije bio živ Zdravstvena ustanova, odnosno nadležni ZZO obavezni su pisano obavijestiti pacijenta da je stavljen na listu čekanja, na kojoj je rednoj poziciji na toj listi na dan prijema obavještenja i na koji način će o tome biti obaviješten”.

Spahić tvrdi da su liste aktuelne i danas, pa i pored toga što ih menadžment KCUS-a negira. Iskustvo pacijentkinje Fahre M. iz Sarajeva je drugačije.

“Bila sam naručena za snimanje CT-a glave. Sestra je rekla da aparat ne radi i da moram na listu. U čekaonici je bilo nekoliko pacijenata. Osvrtala sam se okolo sebe i uzgredno upitala neku ženu koja je nevolja nju tu dovela. Rekla mi je da će joj raditi CT glave. Bilo mi je krivo što me prave budalom, pa sam opet otišla onoj sestri, ali jedino mi je uspjelo malo skratiti rok čekanja”, govori ogorčena Sarajka.

Ona ne bi pisala nikakav prigovor i da je znala da ima pravo.

Žalba? Hvala!

“Zar stvarno mislite da bi jedan ljekar rekao nešto protiv drugog”, pita ova žena.

Merima Spahić kaže da su za protekle tri godine samo tri doktora bila osuđena, ali zbog korupcije, a ne zbog ugrožavanja prava koja garantuje zakon, čije kaznene odredbe se, inače, penju do maksimalnih 1.500 KM.

Ni Muniri J. ne pada na pamet pisanje bilo kakve žalbe. Kaže da se, najčešće, svaki novi ljekar kome je pošalju prvo začudi nad onim što je napisao njegov prethodni kolega, ali najveći broj njih gotovo ni ne pogleda u pun ceker dokumentacije koji ona istrese pred njim, a ne pogleda ni Muniru.

“Samo što počnem govoriti, odmah počnu pisati. Pitam šta mi je, kažu, sve tu stoji”, priča nam Munira.

Arman Šarkić, glasnogovornik JU Domovi zdravlja Kantona Sarajevo, kaže da je u njihovih devet domova zdravlja i 84 ambulante omogućeno pacijentima da stave prigovor putem sandučića. Žalba može biti upućena specijalnoj komisiji ili Etičkom komitetu, a Šarkić ističe da, srećom, pacijenti do sada nisu imali primjedbi na kvalitet zdravstvenih usluga, ali su, najviše u ambulantama porodične medicine, mnogi nezadovoljni nedostatkom komunikacije.

Potvrđuje nam to i Snježana Rupčić iz Udruženja Renesansa, navodeći slučaj 82-godišnje farmaceutkinje, koja je nedavno operisala kataraktu i zamolila doktora da joj nešto objasni.

“Sve vam tamo piše, odbrusio joj je doktor”, priča Snježana.

Ona nikako ne želi da se stekne dojam da su svi doktori isti.

“S nekima od njih mi iz Renesanse imamo krasan odnos, ali najveći broj naših članica žali se na to da se u ordinaciji osjećaju suvišno. No, ni mi, pacijenti, ne ponašamo se uvijek odgovorno prema svome zdravlju”, ističe Snježana.

Sarajka Maida K. bila je spremna prebaciti se iz jedne ambulante u drugu na kraju grada jer je čula da tamo ima doktorica koja se unosi u zdravlje pacijenta.

“Taman kada sam to htjela uraditi, u moju ambulantu je došla druga doktorica. Dočeka me s osmijehom i uvijek s nekim komplimentom, a smjela bih se zakleti da ona bivša nije ni znala kako izgledam. Samo bi uzela nalaze, prepisala nešto u karton, pružila mi uputnicu, sve je teklo bez riječi. Kada me je jednom naručila u 18 sati, a zima je bila, zamolila sam je da promijeni termin jer mi je nakon srčanog udara rečeno da ne izlazim vani po hladnoći. Hladno je uzvratila da ona dolazi na posao iz drugog dijela grada”, priča ova Sarajka, uvjerena da bi i njen suprug možda bio živ da je njegova doktorica bila drugačija.

Sedmicama bi išao od pregleda do pregleda, izvadio bi 10 nalaza i na kraju ih odnio svojoj doktorici, specijalisti. Ona bi ih samo ovlaš pogledala i u tišini mu dala recept. Jednom ju je upitao, bilo je to posljednji put: “Šta se ovo meni dešava?” Odgovorila je, ne dižući glavu, “sve tu piše”.

Taj dan je rekao supruzi da više neće ići doktoru. Nekoliko mjeseci kasnije - više nije bio živ..

Foto: SENAD GUBELIĆ

Renesansa: Ima divnih doktora koji su nam i prijatelji

Spahić: Odlično štivo s 83 člana, ali nema čitalaca

Dr. Operta: Apsolutna odbojnost prema mrtvim slovima

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.