Ili nas podržite ili nas ukinite

Agencija za privatizaciju u FBiH i ove godine u planu ima prodaju velikih bh. firmi poput Energoinvesta, Sarajevo-osiguranja... dok kantonalne agencije pokušavaju da žive od male privatizacije i grantova

Dani - - Privatizacija - Piše: ALEMA PENDEK

Agencijama ponestaje posla zbog kojeg su osnovane, a uglavnom su ostali poslovi iz male privatizacije od kojih ove agencije jednostavno ne mogu živjeti

UFederaciji BiH u proteklih 20 godina privatizirano je na desetine kompanija. Neke privatizacije su bile uspješne, neke manje, ali se proces privatizacije konstantno provodio. Međutim, podaci govore da je taj proces u proteklim godinama sve slabiji, sve je manje preduzeća za privatizaciju, da se možemo zapitati da li je i šta ostalo da se privatizuje.

Izborna godina

Prema planu privatizacije koji je Vlada FBiH usvojila na sjednici početkom februara, vidimo da su ipak ostala neka preduzeća. Tako je u planu ove godine prodaja Energopetrola, Energoinvesta, Aluminija i Sarajevo-osiguranja.

“Ovo je izborna godina i svi ti politički tokovi se reflektuju i na bh. biznis i na našu agenciju. Agencija ima usvojen plan i držaćemo se toga. Očekujemo da će biti dosta pomaka u smislu male privatizacije, prodaje udjela. Također, isfinansirali smo, odnosno napravili određene angažmane preduzećima koja nisu mogla sama sačiniti početni bilans pa smo im mi pomogli da imovinu koja nije u funkciji ponude na tržištu”, kazao nam je Amer Bekrić, direktor Agencije za privatizaciju u FBiH, ovogodišnja očekivanja od privatizacije.

Osim entitetske, Federacija BiH ima i deset kantonalnih agencija za privatizaciju. Sve one osnovane su prije više od 20 godina s, između ostalog, ciljem organizovanja i podsticanja privatizacije preduzeća, odobravanja početnog bilansa preduzeća i programa privatizacije preduzeća, određivanje provođenja, organiziranja i nadziranja privatizacije preduzeća na njihovim teritorijama i drugih poslova u vezi sa privatizacijom. U proteklim godinama one su uglavnom uradile što su imale, te je u posljednje vrijeme evidentno da većina njih nema skoro nikakav rezultat kada je riječ o privatizaciji preduzeća.

Agencijama ponestaje posla zbog kojeg su osnovane, a uglavnom su ostali poslovi iz male privatizacije od kojih ove agencije jednostavno ne mogu živjeti.

Upitan kakav je smisao postojanja kantonalnih agencija za privatizaciju, posebno ovih manjih, koje imaju po nekoliko uposlenih i skoro nikakav učinak u posljednje vrijeme, Amer Bekrić, direktor federalne Agencije za privatizaciju, kazao nam je kako su ljudi u tim agencijama u proteklih 20 godina ostvarili ono što je bila njihova primarna zadaća, riješili su, odnosno u postupak privatizacije stavili ona preduzeća koja su bila u nadležnosti kantonalnih vlada.

Ipak, činjenica je da tih preduzeća ponestaje.

“U BPK-u je bila mala agencija koja je prebačena, odnosno prislonjena na budžet kantonalnog ministarstva. Svakako, kantonalne agencije imaju svoje zadaće i nakon provedenog postupka prodaje manjinskih udjela ili privatizacije preduzeća u smislu kontrole. Ako se neposrednom pogodbom odredi da će se broj uposlenih povećati, onda kantonalne agencije imaju svoju zadaću da do kraja provedu kontrolu nad realizacijom ugovora, tako da pitanje kantonalnih agencija nije sporno u vezi s bitnosti njihovog posla. Ipak, ono što kantonalne vlade moraju riješiti jeste pitanje finansiranja njihovog rada. Ono što znam jeste

da agencije u TK-u i KS-u rade dosta dobro. Također, federalna Agencija ima kvalitetne advokate, posebno u Crnoj Gori pa smo došli na ideju, koju pokušavamo realizirati, pošto kantonalne agencije nemaju previše sredstava, da naš advokat preuzme zastupanje i tih kantonalnih agencija jer ta imovina, nebitno da li pripada Tuzli, Sarajevu, pripada BiH i poenta je da se imovina vrati u vlasništvo, da se iznajmi, proda, da ne propada”, kazao nam je Bekrić.

Komentarišući da li su nam uopće potrebne agencije kada se prodaja velikih firmi obavlja putem berzi, Bekrić kaže da se neko mora pojaviti i berzi dati nalog.

“Tu su i prethodne i naknadne radnje oko upisa dionica u registru, oko onoga što se zove tehnička podrška prema vladi, jer prodati na berzi nije lako ni jednostavno. Berza je otvoreno tržište gdje možete biti u plusu i minusu u roku od pet minuta. Stoga, ima Agencija opravdanje svoga postojanja”, kaže on.

Pojedine agencije pokušavaju sebi naći posao kako bi opravdale smisao svog postojanja kroz javno-privatno partnerstvo, drugi imaju pomoć od vlada kantona koje su ih i osnovale, dok su treće jednostavno prepuštene same sebi.

Agencija za privatizaciju Livanjskog kantona 10 spada u agencije kojima vlada pomaže u opstanku kroz grant-sredstva.

Odnos sa općinama

Ivica Bodulušić, njen prvi čovjek, kazao nam je kako na području njihovog kantona postoji još dosta toga što bi se trebalo privatizovati.

“Normalno je da danas nemamo posla kao što smo imali kada smo tek osnovani, ali posla još ima. Međutim, nama danas u radu najveće probleme stvara odnos koji imamo sa općinama a koji nije na nivou na kojem bi trebao biti. Na području naše županije ima još dosta interesantnih objekata koji bi trebali biti stvar privatizacije, ali problem je ta komunikacija sa općinama od kojih mi dobijamo podatke. Odnosno, dešava se da objekt koji je u vlasništvu Županije općine pripišu sebi, kao da je općinska imovina i tu nastaju problemi. Stoga bi za naš bolji rad saradnja sa općinama morala biti bolja”, istakao je Bodulušić.

Ako se taj odnos sa općinama stavi u stranu, Agencija Kantona 10 uglavnom radi projekte male privatizacije.

“Mi provodimo malu privatizaciju, jer je za veće firme čije se vlasništvo proteže na dvije ili više županija ili Vladu FBiH, nadležna Agencija za privatizaciju FBiH”, kazao je Bodulušić.

Dodao je da je Agencija prije bila direktan korisnik proračuna, a funkcionira zahvaljujući grant-sredstvima koje dobijaju od Kantona.

S druge strane, Agencija za privatizaciju USK-a jedna je od onih koje su prepuštene same sebi i koja je u dugu skoro tri miliona KM.

Fikreta Pehlivanović, v.d. direktorica Agencije za privatizaciju USK-a, kazala nam je kako radnici Agencije nisu primili posljednje 23 plate.

“Od početka ove godine Agencija ima samo dvije uposlenice, jer je pravnica napustila Agenciju sa 1. januarom 2018. Situacija je, blago rečeno, katastrofalna. Vlada USK-a je na posljednjoj sjednici usvojila naš program rada, ali mi ovako raditi ne možemo i to smo kazali i premijeru USK-a. Oni nama kažu mi vas ne možemo ukinuti. Ali ne mogu nas ni ovako ostaviti, u nemogućim uslovima rada”, istakla je Pehlivanović.

Prema njenim riječima, njen jedini zahtjev je da primanja - odnosno plate idu preko trezora.

“Problem bi se mogao riješiti izmjenama odluke o osnivanju i vraćanjem na budžet, što smo mi i tražili u više navrata da budemo potrošačka jedinica pri kantonalnom Ministarstvu privrede, a oni nama samo kažu ‘Vi hoćete nama na budžet’”, naglašava Pehlivanović, dodajući da oni samo žele da se njihova situacija riješi i da konačno počnu dobivati plate.

Kako je kazala, Agencija ima grant koji se ne može realizovati jer su im blokirani računi i kako god krenu, nađu se u slijepoj ulici.

“Agencija kao Agencija, još ima posla. Komercijalnih preduzeća nema, ali čekamo odluku Vlade šta bi sljedeće trebalo da bude privatizirano, da li su to veterinarske stanice, komunalna preduzeća ili mediji. Također, tu su i obaveze koje proizlaze iz revizije provedene privatizacije. Međutim, sve ovo su planovi. A trenutno činjenično stanje je takvo da nam doprinosi nisu plaćeni od augusta 2016. godine, nemamo osnovnih uslova za rad, a osnivač, kantonalna Vlada, ništa ne radi po tom pitanju. Smatram da će se sve kantonalne agencije kad-tad pripojiti osnivaču, jer smo i osnovani na osnovu odluke Vlade i oni bi trebali da to stanje riješe”, smatra Pehlivanović, dodajući da je najveća stavka od duga od tri miliona KM potraživanje advokatskog tima od 1,5 miliona KM.

Jedna od kantonalnih agencija za privatizaciju koja još opravdava postojanje jeste Agencija za privatizaciju TK-a. Kako su nam kazali u ovoj agenciji, oni su od osnivanja do danas privatizovali 194 preduzeća i 377 predmeta - imovine preduzeća i poslovnih prostora općina. Mala privatizacija

“Na prostoru Tuzlanskog kantona neprivatizirano je 41 preduzeće i to bi bio i odgovor na pitanje svrhe postojanja KAP-a TK-a, pogotovo ako se uzmu u obzir određeni predmeti i postupci koji imaju sudske epiloge”, odgovorili su nam iz KAP-a TK-a.

Ni federalna Agencija nije na budžetu i ona se finansira iz vlastitih prihoda, a bez obzira na to što prošle godine nije bilo većih privatizacija, Agencija je izuzetno zadovoljna postignutim rezultatima.

“Kad je u pitanju prošlogodišnja realizacija, malo su promijenjeni trendovi te smo kroz poslove male privatizacije imali realizirana četiri miliona KM i u zadnje dvije godine se prvi put dešava da je cijena koja je postignuta na tržištu veća od zamišljene i onoga što piše u knjigama”, kazao je Bekrić.

Prema ostvarenim rezultatima, očito je da federalna Agencija još ima opravdanje postojanja, jer postoji još firmi koje treba privatizovati, a nadati se da će osnivači, u ovom slučaju kantonalne vlade, ipak odlučiti da nešto poduzmu i da agencije čiji su osnivači, a koje polako gube svrhu postojanja i samo gomilaju dugove, ili podrže ili ukinu..

Planovi: I ove godine želi se prodati Sarajevo-osiguranje

Berze: Neko mora dati nalog za prodaju

Foto: DIDIER TORCHE

Bekrić: Zadovoljan prošlogodišnjom realizacijom

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.