Express

Veliki je grijeh manipulisa­ti žrtvama rata i njihovim porodicama

-

Kada bi Vam se pružila prilika, da li biste se poklonili žrtvama rata u BiH?

-Naravno, zašto da ne? Ali treba se se pokloniti svim žrtvama rata! Veliki je grijeh manipulisa­ti žrtvama rata i njihovim porodicama.

Nijedna žrtva ne zaslužuje to što je urađeno, ni jedna, ni sa jedne strane. Ponavljam, svima se trebamo pokloniti jer to su žrtve, i svaka njihova manipulaci­ja sa bilo koje strane je za svaku osudu.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina