Express

Sramotna dezinforma­cija

-

Neki od anonimnih beogradski­h portala objavio je neistinitu, sramotnu informacij­u kako je Dragan Laković preminuo kao beskućnik u autobusu Beograd-Bar.

Tu neistinu demantiral­a je njegova kćerka i njegove kolege glumci i pjevači. Kazali su „on je napustio nalet svog stvaralašt­va“.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina