UVODE NOVE SANKCIJE RUSIJI

Oslobodjenje - - NASLOVNA STRANA -

Stotinu i pedeset ameri~kih vojnika iz 173. brigade ameri~ke zra~ne vojske stiglo je ju~er ujutro u zra~nu bazu u Siauliai na sjeveru Litvanije, prenose agencije.

“Ameri~ki vojnici }e biti stacionirani barem do kraja godine”, saop}ilo je litvansko ministarstvo odbrane nakon odluke Washingtona da poja~a svoje prisustvo u kontekstu napetosti s Rusijom u vezi s Ukrajinom. Litvanska predsjednica Dalia Gryboskait pozdravila je dolazak ameri~kih snaga kao mjere zastra{ivanja u regiji gdje se pove}ala zabrinutost u pogledu sigurnosti nakon pogor{anja krize u Ukrajini. “U ovoj situaciji vidimo ko su na{i pravi prijatelji koji su do{li da nam pomognu”, rekla je Gryboskait novinarima.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.