Uskra}en mandat Ljubi}u u HNS-u

Oslobodjenje - - U @I@I - M. B.

Uo~i ju~era{njeg sastanka Sredi{njeg odbora HDZa 1990 odr`anog u @abljaku, op}ina Usora, Predsjedni{tvo ove stranke razrije{ilo je du`nosti glavnog tajnika Josipa Merd`u i na njegovo mjesto imenovalo Iliju Cvitanovi}a, a umjesto Vese Vegara za glasnogovornika stranke izabran je Pero Niki}. Sredi{nji odbor usvojio je i izmjene i dopune Statuta stranke, a osvr}u}i se na aktuelna de{avanja u stranci, lider HDZ-a 1990 Martin Ragu` kazao je da je ova stranka trenutno u najve}em usponu u smislu naj{ire podr{ke javnosti.

- Mi i dalje ostajemo otvoreni oko ~lana Predsjedni{tva, oko zajedni~kog izbornog nastupa u RS-u i pojedinim kantonima. HDZ 1990 ide samostalno na izbore, a za spomenute zajedni~ke nastupe spremni smo na {iri dogovor. Predsjedni{tvo HDZ-a 1990 dalo je punu podr{ku integrisanju HSS-NHI u HDZ 1990, ~ime danas zavr{avamo profiliranje HDZ-a 1990 nakon izbornog sabora i zato smo dobili apsolutnu podr{ku glavnih organa stranke, istakao je on.

Raspu{ten je i mostarski Glavni odbor, te donesena odluka o odr`avanju izborne skup{tine za mostarski ogranak stranke. Mostarski GO HDZ-a 1990 priop}io je kako je Slaven Ragu` podnio ostavku na du`nost predsjednika tog odbora, uz obrazlo`enje da je HDZ 1990, nakon izmjene Statuta stranke, postao sve manje demokratska stranka, te se upitao koliko je hrvatska.

Predsjedni{tvo HDZ-a 1990 je donijelo odluku i da uskrati mandat Bo`i Ljubi}u za predstavljanje stranke u Glavnom vije}u Hrvatskog narodnog sabora. U stranci smatraju da on nije po{tovao odluke donesene na tijelima HDZ-a 1990, te da bi mandat trebao vratiti stranci.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.