Podjele u SDA postale su evidentne

Oslobodjenje - - U @I@I -

Smjena Bakira Alispahi}a iz Kadrovske komisije SDA izazvala je razli~ite reakcije ~lanova Predsjedni{tva SDA. Za agenciju Patria jedan od potpredsjednika SDA Sadik Ahmetovi} kazao je da ova stranka ima puno ve}ih prioriteta, a najve}i je pobjeda na predstoje}im izborima.

- Mislim da ni{ta {to bi ugrozilo tu pobjedu ne treba biti predmet rasprave. Ovo sino}nje glasanje ne doprinosi ja~anju stranke i bojim se da }e ovakav na~in, odnosno pristup produbiti neke podjele u stranci koje su sino} u samom glasanju bile evidentne, kazao je Ahmetovi} te naglasio da je glasao po opredjeljenju i stavu predsjednika SDA Sulejmana Tihi}a.

- Predsjednik Tihi} je prenio svoj stav da to ne radimo, jer to nije potrebno. I sve dok on na bilo koji na~in, pa i u ovim uslovima, ima kao predsjednik stranke svoje stavove o odre|enim pitanjima, ja }u i dalje tako glasati, istakao je Ahmetovi}.

Podsje}amo, nakon vi{esatne rasprave na prijedlog Asima Sarajli}a i insistiranje Bakira Izetbegovi}a, uprkos poruci Tihi}a da se protivi toj smjeni, ona je izglasana.

Drugi potpredsjednik Adil Osmanovi} smatra da se nije trebalo i smjelo i}i u jednu takvu ozbiljnu odluku prije nego se dobije stav predsjednika, a ne tra`iti ga naknadno.

- Ja sam rekao da je mene prije sjednice zvao predsjednik Tihi} i rekao da to ne treba raditi. Sad naknadno ne{to tra`iti i uvjeravati nekoga da je to predsjednik Tihi} rekao, ja izra`avam sumnju u to, naglasio je Osmanovi}.

- Predsjednik Tihi} prihvatio je smjenu Bakira Alispahi}a iz Kadrovske komisije SDA, a zamjenik predsjednika Bakir Izetbegovi} jutros je razgovarao s njim, kazao je za Klix Asim Sarajli}, potpredsjednik SDA.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.