Misija IZ-a

Oslobodjenje - - U @I@I -

Reisu-l-ulema Kavazovi} podsjetio je da je misija IZ-a nau~avati vrijednosti islama na ovom prostoru.

- Na{ je cilj da svi ljudi koji rade unutar IZ-a budu {to bli`e na{em ~ovjeku i obja{njavaju mu vrijednosti vjere, da budu ti koji }e mu prenositi uistinu ono {to je islam i kako ga tuma~imo na ovom podru~ju, pojasnio je reis.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.