SAJAM ZAPO[LJAVANJA

Oslobodjenje - - DOGA\AJI -

Pohvalu su zaslu`ili svi studenti Sarajevskog univerziteta, koji su svojoj generaciji poru~ili da ih posao ne}e ~ekati u prvoj kafani. Oni `eljni rada, obreli su se na Sajmu studentskih poslova, koji je odr`an u holu Ekonomskog fakulteta, gdje se predstavilo 70 kompanija. Mladi in`injeri, pravnici, oni koji su dosad bili na birou ili su bili privremeno zaposleni, svoju {ansu tra`ili su kod firmi koje {ire obim djelovanja u BiH.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.