MUSTAFA IMAMOVI]

Oslobodjenje - - DOGA\AJI -

U pedeset godina nau~nog djelovanja, ovaj profesor emeritus posvetio je najvi{e vremena identitetu Bosne i Bo{njaka, pla}aju}i, kako sam ka`e, cijenu svog posla. No, isti~e kako prati i brojne druge probleme u na{oj zemlji, od predmeta Sejdi} - Finci, do onog koji su imali i dalje imaju u~enici iz Konjevi}-Polja. Malo ko ga je o tome pitao, ali je sretan {to ima vi{e prijatelja nego neprijatelja i, {to je najva`nije, uz njega su ~itaoci.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.