UIO preuzeo dug od 142,2 miliona KM

Oslobodjenje - - DOGA\AJI -

Uprava za indirektno oprezivanje BiH (UIO) saop{tila je ju~er da je ukupan dug preuzet od entitetskih carinskih uprava iznosio 142,2 miliona KM. Dugovanja preuzeta od entitetskih carinskih uprava odnose se na period od 1996. do 2004. godine, a podrazumijevaju neizmirene dugove u postupcima koje su vodile Carinska uprava Federacije BiH i Republi~ka uprava carina Republike Srpske. Iznos od 142,2 miliona KM odnosi se na 5.301 du`nika, od ~ega se 139 miliona KM odnosi na 1.788 pravnih lica, a 3,2 miliona KM na 3.513 fizi~kih lica. Lista du`nika objavljena je na zvani~noj internet-stranici UIO.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.