Utopio se mla|i mu{karac

Oslobodjenje - - CRNA HRONIKA -

Banja Luka

Mla|i mu{karac iz Banje Luke utopio se u rijeci Vrbas, iz za sada neutvr|enih razloga, rekla je za Srnu potparol Centra javne bezbjednosti Banja Luka Marija Markanovi}.

Markanovi}eva je istakla da se mla|i mu{karac utopio u rijeci u Ulici Stepe Stepanovi}a u Ba- njoj Luci.

Ronila~ki tim Specijalne brigade Ministarstva unutra{njih poslova Republike Srpske pretra`ivao je korito Vrbasa kako bi prona{ao tijelo utopljenog mladi}a. Obavljen je uvi|aj, a o svemu je obavije{ten de`urni tu`ilac Okru`nog tu`ila{tva Banja Luka.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.