Poginuo voza~ pe`oa

Oslobodjenje - - CRNA HRONIKA -

Jedna osoba je poginula, a jedno povrije|ena u saobra}ajnoj nesre}i na regionalnom putu ^elinac - Stara Dubrava, u mjestu Brezi~ani, rekla je za Srnu portparol Centra javne bezbjednosti Banja Luka Marija Markanovi}.

Srna nezvani~no saznaje da je u saobra}ajnoj nesre}i, koja se dogodila ju~er u 10 sati, poginuo voza~ pe`oa Mirsad Kebi}, dok je voza~ folksvagenovog tuarana Branko Jankovi} zadobio povrede.

Povrije|eni voza~ odmah je prevezen u Dom zdravlja ^elinac, gdje mu je ukazana medicinska pomo}.

Uvi|aj vr{e pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobra}aja Banja Luka zajedno sa de`urnim tu`iocem banjalu~kog Okru`nog tu`ila{tva.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.