Zapaljena kamp-prikolica

Oslobodjenje - - CRNA HRONIKA -

U petak u 1.20 sati policijskim slu`benicima ^etvrte policijske uprave obratio se D`. P. iz Sarajeva i prijavio da je tog dana oko jedan sat, nepoznata osoba zapalila kamp-prikolicu u Ulici Spomenik bb, op}ina Ilid`a, u kojoj su boravili on i njegova supruga P. M. Po`ar su ugasili korisnici kamp-prikolice, a o tom doga|aju obavije{ten je de`urni tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva Sarajevo.

Uvi|aj je izvr{ila uvi|ajna ekipa MUP-a Kantona Sara-

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.