Rijeke se povla~e u korita

Oslobodjenje - - REGION -

Poslije plavnog talasa, koji je prije dva dana na~inio veliku {tetu u centru Vrnja~ke Banje, Lipova i Vrnja~ka rijeka su se povukle u korita, a vojska uklanja o{te}ene mostove i bujicom naneseno drve}e, prenosi Srna.

Ulice, lokali i dvori{ta o~i{}eni su od mulja, a preostalo je jo{ samo da se ispumpa voda iz podruma ku}a, u kojima niko ne stanuje. Voda za pi}e u Vrnja~koj Banji i dalje nije za upotrebu.

U Kraljevu je najte`a situacija u industrijskoj zoni [eovac, gdje se nastavlja sa ispumpavanjem vode iz objekata.

U ostalim dijelovima Kraljeva voda se povla~i i o~ekuje se da se Ibar i Zapadna Morava potpuno vrate u svoja korita.

Na~elnik Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Mari} rekao je ranije ju~er da je stanje vodostaja rijeka u Srbiji stabilno i da se o~ekuje da tako ostane do sutra.

Podsjetiv{i na to da se prema prognozi meteorologa nove padavine o~ekuju sutra, Mari} je rekao da zbog toga ostaje na snazi stanje pripravnosti.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.