KAKVE REZULTATE O^EKIVATI NA IZBORIMA?

Oslobodjenje - - SVIJET -

Velika nezaposlenost odrazit }e se na rezultate izbora za Evropski parlament, koji }e biti odr`ani u maju ove godine

[est godina krize u Evropskoj uniji i velika nezaposlenost odrazit }e se na rezultate izbora za Evropski parlament u maju, koje }e po o~ekivanjima obilje`iti ja~anje stranaka na krajnoj desnici i krajnjoj ljevici.

Populisti i euroskeptici

Po posljednjim anketama, protuevropski populisti, stranke krajnje desnice i krajnje ljevice, populisti, nacionalisti i euroskeptici, ima}e ~etvrtinu zastupnika u novom sazivu Evropskog parlamenta. Stranke centra (pu~ani, socijalisti, liberali), koje su do sada imale 72 posto zastupnika, past }e na 65 posto, govore ankete, prenosi agencija Hina.

To, me|utim, ne zna~i da }e krajnja ljevica i desnica biti nova politi~ka snaga u EP-u jer stranke koje ih predstavljaju nisu srodne i jako su razjedinjene.

Krajnja desnica do sada je u Evropskom parlamentu bila prili~no podijeljena i imala je malu politi~ku te`inu, ali sada bi mogla dobiti zamah ulaskom francuske Nacionalne fronte i nizozemske Slobodarske stranke, {to bi tim strankama omogu}ilo ve}i utjecaj u raspravama i u~inkovitije zastupanje njihovih interesa.

Jedina desna euroskepti~na politi~ka grupa u Evropskom parlamentu sada je Evropa slobode i demokracije (EFD), koju ~ini deset stranaka predvo|enih britanskim UKIP-om i italijanskom Sjevernom ligom.

Evropski ~elnici ne kriju zabrinutost zbog ja~anja radikala, osobito s krajnje desnice, ali isti~u da }e novi saziv Evropskog parlamenta i dalje biti ve}inski proevropski orijentiran, napominju}i da se te radikalne stranke me|usobno jako razlikuju i rijetko glasuju zajedno. Desni i lijevi centar morat }e svejedno formirati veliku koaliciju kako bi osigurali ve}inu ili ta~nije, kako isti~u evropski zastupnici, ~e{}e raditi na velikim kompromisima.

Jaz sjevera i juga

Populisti bodove skupljaju na tri glavne teme, protivljenju dominaciji Bruxellesa i imigrantima, bilo muslimanskim ili isto~noevropskim, te lo{em pristupu rje{avanju ekonomske krize, koja je 26 miliona ljudi ostavila bez posla, uklju~uju}i ~etvrtinu mladih. Ispitivanja pokazuju da 60 posto Evropljana ne vjeruje u EU, dvostruko vi{e nego 2007, prije izbijanja krize. Kriza je produbila jaz izme|u sjeverne i ju`ne Evrope, kao i podjele unutar dr`ava ~lanica.

Krajnja desnica je prili~no podijeljena i ima malu politi~ku te`inu

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.