Poginula jedna osoba, jedna nestala

Oslobodjenje - - SVIJET -

U djelimi~nom uru{avanju stambene zgrade u Be~u nakon eksplozije poginula je jedna osoba, a jedna se vodi kao nestala, izjavili su ju~er zvani~nici. Trinaest osoba je povrije|eno, prenosi Srna.

O~evici su izjavili da se za~uo tup udarac, nakon ~ega su se uru{ila dva sprata zgrade.

Por tparol policije Adina Mirsioan rekla je da je 19-godi{nji mladi}, koji je spa{en iz ru{evina, preminuo na putu ka bolnici.

“U toku je potraga za `enom, koja se vodi kao nestala”, istakla je Mirsioan, dodaju}i da je pet osoba zadobilo lak{e povrede. U toku je istraga o uzroku eksplozije.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.