Proizvodnja po~inje za deset dana

Oslobodjenje - - BIZNIS I EKONOMIJA -

U Nevesinju je po~ela probna proizvodnja u novom pogonu prehrambene industrije Swisslion - Trebinje, a za desetak dana zvani~no }e po~eti proizvodnja novih artikala, {to }e omogu}iti zaposlenje desetine radnika ove nerazvijene hercegova~ke op{tine, potvrdio je za agenciju Srna generalni direktor trebinjskog Swissliona Tomo Boki}.

On je istakao da }e u po~etnoj proizvodnji u jednoj smjeni raditi {ezdesetak radnika, dok }e na proizvodnim linijama do kraja godine biti zaposleno njih stotinjak.

"Sirovine, ambala`a i druga neophodna oprema su nabavljeni, a s obzirom na to da je rije~ o osjetljivim i novim proizvodima koji u na{oj proizvodnji u Hercegovini nisu bili zastupljeni, stru~njaci iz Milanovca }e prvi mjesec pratiti rad zaposlenih", ka`e Boki} i dodaje da ne bi trebalo biti nikakvih problema u radu, jer je jedan broj novozaposlenih bio na obuci u Milanovcu.

Boki} nagla{ava da je u pogon u Nevesinju, odnosno cjelokupan projekt, od rekonstrukcije hale, kupovine savremene opreme i u druge neophodne radove, ulo`eno oko sedam miliona eura, te da }e sa novih linija u prodaju biti plasirani tetrapak sokovi, vo}ni napici i nektari, alkohol uz poznate brendove kompanije - viljemovku, dunju, kajsiju, te majoneza, ke~ap, d`em i marmelada.

Iz ove kompanije u narednom trogodi{njem periodu najavljuju do sada najambicioznije planove i investiciju vrijednu od 35 do 40 miliona eura, koliko bi ko{talo pokretanje nove fabrike prehrambenih proizvoda Trebinje 2, ~ime bi se stvorili uslovi za dodatnih nekoliko stotina radnih mjesta.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.