Obilje`en Dan O[ Hrasno

Oslobodjenje - - SARAJEVSKA HRONIKA -

Dan Osnovne {kole Hrasno obilje`en je bogatim kulturnozabavnim programom koji su priredili u~enici ove ustanove. Proslavi Dana {kole prisustvovali su brojni gosti, me|u kojima i na~elnik Op}ine Novo Sarajevo Ned`ad Kold`o, zatim nasta-

Isklju~enja struje

vnici, roditelji, te u~enici.

U~enici su se predstavili modernim i tradicionalnim plesovima, pjesmom, recitacijom, {to predstavlja njihov rad za vrijeme vannastavnih aktivnosti. Prijateljima {kole dodijeljene su i zahvalnice.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.