FB Messenger ima 200 miliona korisnika

Oslobodjenje - - KORAK NAPRIJED -

Facebook Messenger koristi vi{e od 200 miliona ljudi svakog mjeseca, saop{tio je izvr{ni direktor kompanije Mark Zuckerberg. On je ovu informaciju podijelio sa investitorima kompanije prilikom predstavljanja rezultata poslovanja kompanije u prvom kvartalu. Messenger je aplikacija za poruke namijenjene vi{estrukim platformama za privatnu komunikaciju sa Facebook kontaktima. Ovaj alat je postao samostalna aplikacija i predstavlja dio {ire strategije kompanije za razdvajanje dijelova kompanije u cjelini. Mjese~ni broj korisnika Messengera je sada u nivou sa brojem korisnika Instagrama.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.