MESSI: UVIJEK ]EMO GA SE SJE]ATI

Bio si i bit }e{ primjer. Ponosan sam {to sam bio dio tvoga `ivota. Nikad te ne}u zaboraviti. Po~ivaj u miru, {efe, kazao je Andres Iniesta

Oslobodjenje - - TV PROGRAM -

Sa svih strana svijeta slijevaju se izrazi sau~e{}a porodici Tita Vilanove, biv{eg trenera nogometa{a Barcelone, koji je preminuo u petak u dobi od 45 godina. Vilanova se vi{e od dvije godine borio s tumorom parotidne `lijezde, zbog ~ega je u julu pro{le godine i napustio klupu Barcelone. Stanje mu se naglo pogor{alo tokom ~etvrtka, a nije mu pomogla ni hitna operacija.

Reakcije

^im je porodica objavila vijest o Vilanovinoj smrti, po~ele su stizati reakcije i poruke podr{ke. Putem dru{tvenih mre`a su izraze su}uti uputili brojni klubovi, igra~i i nogometni djelatnici, i oni koji su sura|ivali s Vilanovom i oni koji nisu imali tu priliku, ali po{tuju rad trenera koji je lani donio Barceloni 22. naslov {panskog prvaka.

Lionel Messi je kazao da nikad ne}e zaboraviti nekada{njeg trenera Barcelone, naglasiv{i:

“Tito je osoba koju }e biti te{ko zaboraviti. Uvijek }emo ga se sje}ati. [aljem svoju ljubav njegovoj porodici.”

Victor Valdes je istakao da je Vilanova spadao u red vrhunskih stru~njaka, te uputio podr{ku njegovoj porodici:

“Tito Vilanova, jedan od najboljih trenera koje sam imao u karijeri. Hvala ti na svemu {to si napravio. Jak zagrljaj njegovoj porodici, dajem im svoju ljubav i podr{ku.”

Cesc Fabregas je izrazio veliku zahvanost, istakav{i: “Tito, hvala ti na svemu {to si dao nogometu i Barçi. Bit }emo ti vje~no zahvalni.”

Andres Iniesta je bio {okiran nakon {to je saznao vijest o smrti Vilanove:

“Nemam rije~i. Bio si i bit }e{ primjer. Ponosan sam {to sam bio dio tvoga `ivota. Nikad te ne}u zaboraviti. [aljem snagu tvojoj porodici. Po~ivaj u miru, {efe.”

Oglasio se i golman madridskog Reala Iker Casillas, koji je naglasio da je Vilanova bio izvanredna li~nost: “Izuzetno tu`an dan za svijet nogometa. Po~ivaj u miru, Tito Vilanova. Svima si bio primjer snage i hrabrosti.”

Tu`an dan za fudbal

Diego Costa je bio kratak:”Hvala ti na svakom trenutku, na svakoj minuti, na svakoj sekundi koju si nam dao u~e}i nas o nogometu”.

Menad`er Chelseaja Jose Mourinho, koji je imao dosta sukoba s Vilanovom, dok je special one obavljao funkciju trenera Real Madrida, rekao je:

“Ovo je tu`an dan za fudbal, za Barcelonu, a naro~ito za njegovu porodicu i prijatelje. U ime svih iz Chelseaja, upu}ujem sau~e{}e u ovim te{kim trenucima”.

Igra~i }e mu biti vje~no zahvalni

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.