U aprilu zaposlen 61 Gornjevakufljanin

Oslobodjenje - - DOGA\AJI -

Uposleni Biroa za zapo{ljavanje u Gornjem Vakufu-Uskoplju posredovali su pro{log mjeseca u zapo{ljavanju 61 osobe iz toga grada. Zaposlile su se ~etiri osobe s diplomom VSS, sedam sa SSS, 37 kvalifikovanih, dvije polukvalifikovane i 11 nekvalifikovanih osoba. S posljednjim danom aprila na evidenciji nezaposlenih nalazila se ukupno 3.141 osoba, od toga 89 sa visokom i 87 sa vi{om stru~nom spremom.

Ve} du`e vrijeme posao tra`i 887 demobilisanih boraca, 88 ratnih vojnih invalida i 97 ~lanova iz kategorije porodice poginulog borca.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.