Palestinci ne odustaju od {trajka gla|u

Oslobodjenje - - SVIJET -

Oko 200 osu|enika u izraelskim zatvorima ve} 11 dana je u {trajku gla|u dok se izra`ava zabrinutost zbog njihovog zdravstvenog stanja, javlja Anadolija.

Direktor centra za uslove zatvorenika Palestine Fuad al-Hafas izjavio je da se veliki broj njih nalazi u ozbiljnom zdravstvenom stanju zbog {trajka, ali i sve vi{ih temperatura unutar zatvora gdje su smje{teni.

Tako|er, palestinskim zatvorenicima je zabranjeno da se sastaju sa advokatima. Cilj {trajka gla|u palestinskih osu|enika je da poka`u neslaganje sa politikom Izraela koji zatvara Palestince kao politi~ke zatvorenike iako nisu umije{ani u takve aktivnosti.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.