PROMOCIJE U LONDONU

Oslobodjenje - - ENJE -

Izdava~ka ku}a Rabic u maju i junu ove godine organizuje nekoliko promocija svojih izdanja. Ve} sutra u Londonu je predstavljanje ~etiri monografije: “Sevdalinka, alhemija du{e”, “Olimpijsko Sarajevo za nezaborav”, “Sarajevska Hagada”, kao i premijerno promoviranje monografije “Sarajevo atentat, 100 godina poslije” grupe autora: Latinke Perovi}, Ive Banca, Ive Goldsteina, Milana Zemka, Filipa Davida, Svetislava Basare i Miljenka Jergovi}a. Promotor je filozof i publicista Predrag Finci.

Devetog maja u Puli }e biti promovirana knjiga Esada Bajtala “Neofa{izam u etno fraku”, o kojoj }e govoriti dr. Slavko Luki}, dr. Miodrag @ivanovi} i autor Bajtal. Dvanaestog maja, u sali Op}ine Stari Grad, povo- dom 50 godina rada autora, bit }e promocija knjige Slobodana Staji}a “Od Kine do Evrope.” Posljednjeg dana maja je otvaranje mini sajma knjiga ispred BBI centra, koji Rabic organizira po ~etvrti put. Drugog juna je u BKC-u promocija knjige “Sarajevo moj grad” - knjiga 3, a 9. juna u Galeriji BiH otvaranje izlo`be portreta Marija Mikuli}a, uz promociju knjige “Moj otac Mario Mikuli}” autora Gorana Mikuli}a. Na izlo`bi }e biti postavljeno 40-ak najzna~ajnijih portreta ovog velikog slikara. Petnaestog juna u Galeriji Java Rabic organizuje otvaranje izlo`be Sarajevska Hagada, a na istom mjestu, {est dana kasnije, promocija je monografije “Sarajevo atentat, 100 godina poslije”.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.