Na tribinama Su{i}, Mami} napao navija~a

Oslobodjenje - - OGLASI -

Vje~iti derbi izme|u @eljezni~ara i Sarajeva sa tribina stadiona Grbavice posmatrali su selektor nogometne reprezentacije BiH Safet Su{i}, te bra}a Mami}i, Zoran i Zdravko. Sva trojica su na Grbavicu stigla kako bi pogledala jednog igra~a - Sr|ana Stani}a, koji je odigrao sjajnu sezonu, skrenuv{i pa`nju mnogih inostranih klubova na sebe, ali i selektora bh. selekcije, koji ima problem upravo sa desnim bokom.

Kakav je utisak ostavio Stani} na Su{i}a, sazna}emo danas, a Mami}i }e svoj sud re}i vjerovatno ne{to poslije, s obzirom na to da je Zdravko Mami} do`ivio neugodnosti na Grbavici.

On je, naime, tokom pauze izme|u dva poluvremena na tribini napao jednog navija~a sa obilje`jem BBB-a, koji je izveden u pratnji policije. Tako|er, policija je uzela izjavu i od Mami}a, koji se o~ito ni u Sarajevu ne mo`e sakriti od nezadovoljnih navija~a iz Zagreba.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.