Omladinci se takmi~e na svim nivoima

Oslobodjenje - - OGLASI -

S dje~acima radi osam licenciranih trenera, a cijeli trena`ni proces obavljamo na stadionu “Hakija Mr{o” u Vogo{}i, isti~e predsjednik Adnan Kanti} • Stipendiraju 30 dje~aka

Fudbalski klub UNIS iz Vogo{}e jedan je od najve}ih fudbalskih kolektiva na podru~ju Sarajevskog kantona, ali i {ire. Treneri i stru~no osoblje u klubu ve} niz godina rade sa ukupno devet uzrasta, a ono {to fascinira je podatak da njih ~ak osam ~ine takmi~arske selekcije.

Polaznici ovog ogromnog rasadnika talenata takmi~e se na svim nivoima fudbalskih liga Kantona Sarajevo, a kako nam je rekao prvi ~ovjek UNISA, predsjednik Adnan Kanti}, ovaj sportski kolektiv trenutno okuplja oko 150 dje~aka raznih uzrasta.

“S dje~acima radi osam trenera, a cijeli trena`ni proces obav-

Pjetli}i UNISA, godi{te 2004.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.