Akcija iz snova

Oslobodjenje - - OGLASI -

Id`akovi} je uvijek `elio da u igru unese neke novine kako bi digao publiku na noge.

“^una je bio nenadma{ni majstor improvizacije”, pri~a Rudi}. “Tako mu je jednom sinula ideja da ispred protivni~ke odbrane klekne na “sve ~etiri”, a da se ja odrazim sa njegovih le|a i {utiram. To smo i proveli u djelo, a protivnici su samo nijemo posmatrali {ta radimo. Na`alost, sudija je gol poni{tio zbog ’nesportske igre’, mada ni sada ne znam {ta je tu bilo nesportsko.”

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.