Ledena princeza otela Evropljanima zlato

Oslobodjenje - - OGLASI -

Zajedno sa svojim partnerom Scottom Moireom postala je najmla|a osvaja~ica olimpijske medalje, a ujedno su postali prvi kliza~i kojima je to po{lo za rukom izvan Evrope

Windsoru. No elektronika je nije previ{e privla~ila pa je odlu~ila da studira psihologiju na Univerzitetu na ameri~kom Michiganu. Kako i dalje `ivi u Kanadi, njen `ivot se ~esto odvija u vozu kada putuje na predavanja. To je prilika i da u~i, jer kada do|e ku}i odmah mora na trening sa partnerom Moireom. Njihovi uspjesi su postali inspiracija za knjigu koja je objavljena u aktobru 2010, nakon {to su trijumfovali na ZOI-ju, a nosi naziv “Tessa i Scott: Na{e putovanje iz djetinjstva do zlata”.

Karijeri Tesse Virtue nije mogla na{koditi ni ~injenica da se 2012. udala za Davida Pelletiera, tako|e kliza~a, nakon {to su tri godine tajili vezu sve dok se on nije razveo od svoje dugodi{nje partnerice Jamie Sale. David nije mogao odoljeti ~arima princeze na ledu, ali je i dalje ostao partner na ledu sa biv{om suprugom. Ovoj maloj kliza~koj aferi doprinijela je ~injenica da je i Jamie imala vezu sa kliza~em Craigom Simpsonom. Sve se na kraju sretno zavr{ilo: David je ostao sa Tessom, a Jamie sa Craigom.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.