Najtanje nano`ice na svijetu

Oslobodjenje - - KORAK NAPRIJED -

Juhnao Lin, jedan od istra`iva~a univerziteta Vanderbilt, osmislio je na~in kreiranja nano`ica ~ija je {irina samo tri atoma, {to bi nau~nicima moglo da pomogne da kreiraju fleksibilne tablete i pametne telefone debljine papira. On je do{ao do na~ina kreiranja fino fokusiranih snopova elektrona sa ciljem dizajniranja onoga {to nau~nici nazivaju najmanjim `icama ikada. Ove male metalne `ice odlikuje hiljaditi dio debljine mikroskopskih `ica koje se danas koriste za povezivanje tranzistora u okviru integrisanih kompjuterskih kola.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.