Nobel Putinu, ionako ga daju svima

Oslobodjenje - - TV PROGRAM -

Barack Obama priredio je ve~eru za dopisnike iz Bijele ku}e, tokom koje je zbijao {ale na ra~un doma}ih problema, politi~kih protivnika, ali i Vladimira Putina. Tradicionalna godi{nja ve~era okupila je na jednom mjestu vode}e novinare Washingtona, brojne slavne li~nosti te vladine zvani~nike. - Nismo uspjeli da se dogovorimo o osiguranju za nezaposlene. Republikanci odbijaju da ga produ`e. Po~injem da mislim da su u pravu. Ako `elite da budete pla}eni, a da ne radite, treba da se kandidujete za Kongres, ba{ kao i svi ostali, poru~io je Obama. Medijskoj ku}i Fox je poru~io da zna da }e im nedostajati kad vi{e ne bude predsjednik. - Bi}e te`e ubijediti ameri~ki narod da je Hillary Clinton ro|ena u Keniji. U komentaru da bi predsjednik Rusije Vladimir Putin mogao da dobije Nobelovu nagradu za mir kazao je: - Budimo po{teni, ovih dana je daju skoro svakom, rekao je Obama koji je i sam dobitnik te nagrade za 2009, navodi AP.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.