TV Extra

Morate biti hlad pribrani i kad mi da to ne možete

Televizija daje priliku i da se dosta toga odglumi Niko nije uspješan zato što su mu se zvijezde Uživo mi se još niko nije obratio s neprijatni­m stavom Dosljedna nasljednic­a svoga oca

-

mina Demić, urednica i voditeljic­a Dnevnika na Federalnoj televiziji, jedno je omiljenih lica u našoj zemlji. Uvijek spremna da se nosi sa svim predviđeni­m i nepredviđe­nim situacijam­a dosljedna je nasljednic­a svoga oca Zvonka Marića, čuvenog bh. novinara.

U razgovoru za „Avaz“urednica i voditeljic­a u

A

 ?? ?? Demić: Svakom u kolektivu pružim priliku da mi pokaže kakav je
Demić: Svakom u kolektivu pružim priliku da mi pokaže kakav je
 ?? ?? Demić: Prilagođav­amo se kako znamo i moramo
Demić: Prilagođav­amo se kako znamo i moramo
 ?? ??

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina