TV Extra

Ne voli politiku, voli nauku i prirodu

- L. KARAHMET PUJAGIĆ

govori, a na mnogobrojn­a pitanja o potencijal­nom majčinstvu, evo što je odgovorila:

Rođena je u Ankari, a dodaje da je odustala od praćenja politike i dnevnih dešavanja.

– Pukao mi je film i prestala sam pratiti šta se događa u politici. Ja pratim nauku, prirodu i umjetnost. Nepravda,

- Majčinstvo vidim kao umjetnost ljubavi i preuzimanj­a odgovornos­ti. Želim li ja biti majka? Ne znam, možda. Nisam osoba koja tek tako misli da mora imati dijete i biti majka, koja za tim čezne. Moj mozak i osjećaji ne rade tako. Od toga da pod svaku cijenu moram

nepoštovan­je, nedostatak discipline neke su od stvari koje me mogu izbaciti iz takta, a najviše me pogađa divljaštvo nad djecom, životinjam­a i prirodom – ističe Džansu Dere. biti majka važnije mi je da mogu uspjeti.

Životni tempo

Priznala je i da je kod muškaraca najviše privlače inteligenc­ija i da su komunikati­vni.

Za razliku od mnogih slavnih osoba, Dere nije veliki pobornik društvenih mreža, pa priznaje kako uopšte ne može shvatiti tu potrebu da ona nekoga prati i da nju neko prati na društvenim mrežama.

– Na Facebooku se nisam ni okušala. Ne znam kako se u njega ulazi i šta se na njemu radi. Na Twitteru sam se čak i okušala. Samo nisam objavila nijedan tweet. Tako brz protok informacij­a ne odgovara mom životnom tempu. Recimo da nisam uspjela. No Instagram upotreblja­vam - priznala je.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina