TV Extra

Ferhunde je usamljena i poziva majku u posjetu

-

PONEDJELJA­K (130. ep.)

Hajrije traži od Ali Rize da joj kaže istinu o Sevdi, ali on ne želi razgovarat­i o tome. Smatra da je ona dio njegove prošlosti. Hajrije od ljubomore ne može da se smiri i poziva Fikret da dođe da joj pomogne. Dževrije se bavi vradžbinam­a, kako bi naudila Fikret.

UTORAK (131. ep.)

Hande, Džemova vjerenica, dolazi na fakultet i razgovara sa Nedžlom, a Nedžlina drugarica to javlja Džemu. U napadu ljubomore, Hajrije uništava Ali Rizine gramofonsk­e ploče. Ona se želi neko vrijeme udaljiti od kuće, pa odlazi kod Fikret u Adapazar. Inspekcija u banci otkriva nepravilno­sti u Ševketovom radu.

SRIJEDA (132. ep.)

Ali Riza doživi najveći “udarac” kada dozna za Ševktove prevare s novcem. Njegovo iznenađenj­e zamijeni bijes, i on okrivljuje Ferhunde. Ona to koristi, govoreći mu da je cijela porodica doprinijel­a da do toga dođe, jer se Ševket morao brinuti za svakoga. Ferhunde poziva Jamana i pokušava stvari riješiti na svoj način, ali ovog puta se nađe pred zidom.

ČETVRTAK (133. ep.)

Nakon saznanja da je trudna, Ferhunde se osjeća usamljeno. Prije nego što porodici objavi vijest, treba joj vremena da razmisli kako da nastavi dalje. Kad zakasni kući,

Hajrije posumnja da je bila sa Ševketom. Za to vrijeme, Sedef je sa Ševketom. Odlučuje neko vrijeme čuvati njegovu tajnu.

PETAK (134. ep.)

Ferhunde je usamljena i poziva majku u posjetu. Dvoumi se da li da ukućanima kaže za trudnoću ili ne. Jaman poziva Lejlu i pita je šta je doktor rekao za Ferhundino zdravstven­o stanje, jer se onesvijest­ila u njegovoj kancelarij­i.

 ?? ??

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina