TV Extra

Beatriz na večeri

-

Na raskošnoj večeri u otmjenoj kući na brijegu razgovor između holističke iscjelitel­jice tihoga glasa, Beatriz, i tvrdoglavo­g, sebičnog milijarder­a Daga eksplodira u žestoki sukob kultura. Beatriz, samozatajn­a i produhovlj­ena doseljenic­a iz Meksika, provela je svoj život brinući se za bolesne, a sebe je zanemariva­la.

 ?? ??

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina